Mästarens Artiklar

Nedanstående länk består av svenska översättningar av artiklar från den engelskspråkiga tidskriften 'Share International magazine' (klicka på länken nedan). Mästaren är en äldre medlem i den andliga gruppen av Visdomens mästare. Hans namn, som är välbekant inom esoteriska kretsar, avslöjas inte av olika skäl. Benjamin Creme var i konstant telepatisk kontakt med denne Mästare, som dikterade sina månatliga artiklar för honom sedan 1982.


Nedanstående länk går till den engelska webbsidan med artiklar från engelskspråkiga tidskriften 'Share International magazine' Mästarens publicerade artiklar på engelska originalspråket:

Articles by the Master 2001-2018


Nedan hittar du svenska översättningar från mästarens atiklar 2013-2018

Ladda ner som pdf

Share international

Share International, en obunden, ideell, fri sammanslutning med grupper i mer än 25 länder som i samarbete med den brittiske författaren och föreläsaren Benjamin Creme, sprider och distribuerar information om denna stora planetära förändring. Vi uppmuntrar er till att besöka vår hemsida och påbörja en ovanlig resa in i framtiden.