Andra språk

Idag finns över hela världen grupper associerade med Share International som har översatt informationen på Shares internationella websida och Benjamin Cremes böcker till många olika språk. Den svenska sidan är en av dem.
Det finns även tidskrifter och tidningar utgivna av Share International Foundation som är översatta till några av de nedanstående språken.

Mer information kan erhållas genom att besöka respektive websida.

Share international

Share International, en obunden, ideell, fri sammanslutning med grupper i mer än 25 länder som i samarbete med den brittiske författaren och föreläsaren Benjamin Creme, sprider och distribuerar information om denna stora planetära förändring. Vi uppmuntrar er till att besöka vår hemsida och påbörja en ovanlig resa in i framtiden.