Välkommen till Share international

Vilka är vi?

Share International, en obunden, ideell, fri sammanslutning med grupper i mer än 25 länder som i samarbete med den brittiske författaren och föreläsaren Benjamin Creme, sprider och distribuerar information om denna stora planetära förändring. Vi uppmuntrar er till att besöka vår hemsida och påbörja en ovanlig resa in i framtiden.

Aktuellt

Share Internationals medarbetare runtom i världen är djupt bedrövade och upprörda över det senaste rasistiska mordfallet i USA. Vi vet också att rasistiskt våld är återkommande över hela världen. 

Vi tar avstånd från såväl dessa enskilda händelser som den systematiska orättvisa som plågar grupper av färgade människor överallt, varje dag. Samtidigt blir vi stärkta vid åsynen av de tusentals människor av alla härkomster, som utan rädsla demonstrerar för alla människors rätt att leva i fred och säkerhet, och vi står solidariskt vid deras sida.

Se vår film "Tid för förändring"

VAD ÄR DET SOM SKER?

  • Alltsedan 1980-talet har världen präglats av plötsliga sammanbrott av förtryckarregimer i Öst och Väst, en ökande miljöförstöring och ett destruktivt ekonomiskt system som baserar sig på konkurrens och ett ohållbart utnyttjande av jordens resurser.
  • Dagens börshandel har inte längre någon motsvarighet i den verkliga ekonomin. Börsmarknader, som inte är något annat än spelkasinon kommer inte längre att ha en plats i ett framtida samhälle. Vi närmar oss oundvikligen en världsomfattande börskrasch.
  • En sådan händelse kommer att ställa oss inför ett val: Att antingen acceptera en sådan börskrasch som en naturlig händelse i en konjunkturcykel och fortsätta som förut eller att radikalt förändra vårt ekonomiska system.
  • Väljer vi att blint följa marknadskrafterna leder detta oundvikligen till större klyftor mellan rika och fattiga och därmed tilltagande konflikter. Det leder också till en överproduktion som skapar en situation, där fortsatt liv på jorden omöjliggörs.
  • Väljer vi att radikalt förändra vårt ekonomiska system innebär detta rättvis fördelning av jordens resurser, samarbete i stället för konkurrens och en ny tid av fred och harmoni.
  • Vi bevittnar dagliga manifestationer av ovanliga fenomen, som många kallar "mirakler", förutsägelser som förebådar "en ny tid" inom varje andlig tradition.

Vad ligger bakom?

Vi är nu inne i en ny tidsålder, Vattumannens Tidsålder, där stora skeenden inträffar genom påverkan av mäktiga kosmiska krafter.
Stora andliga lärare - kända i östern som Visdomens Mästare - framträder nu gradvis i den fysiska världen. Fjorton av dem finns redan här och verkar mitt ibland oss utan att än så länge avslöja exakt vilka de är.


Tillsammans med världsläraren Maitreya, Läromästaren för alla Mästarna, kommer de snart att framträda öppet för att erbjuda oss vägledning i hur vi kan bygga en ny civilisation baserad på rättvis fördelning av jordens resurser, mänskliga rättigheter och samarbete, och förändra världen för all framtid.

Share international

Share International, en obunden, ideell, fri sammanslutning med grupper i mer än 25 länder som i samarbete med den brittiske författaren och föreläsaren Benjamin Creme, sprider och distribuerar information om denna stora planetära förändring. Vi uppmuntrar er till att besöka vår hemsida och påbörja en ovanlig resa in i framtiden.