Tecken i Tiden

"Tecken på Maitreyas närvaro i världen kommer att öka...
Världen kommer att överflödas av tilldragelser som vida övergår vårt förstånd."

Denna förutsägelse gjordes i juni 1988 av en av Maitreyas nära medarbetare. Sedan dess har miljontals människor från alla olika religioner och olika kulturella bakgrunder fått uppleva mirakulösa fenomen: Alltifrån visioner av Jungfru Maria till uppenbaresler av Kristus och Buddha; från helande källor till formationer i sädesfält och ljuskors; från änglar i skyn till liftare som försvinner.

Maitreyas stjärna

Den 12 december 2008 skickade Share International ut ett pressrelease om att en stor och ljusstark stjärna skulle visa sig på himlen över hela världen och förbli synlig både dag och natt. En vecka senare skulle Maitreya ge sin första intervju på en stor amerikansk TV kanal. Sedan dess har objektet observerats över hela världen. 

Till höger visas en bild av objektet så som det visade sig på himlen över Oslo den 27 januari 2009, klockan 20:00


Fotot på objektet nedan togs i El Granada, Kalifornien, den 4 april 2011 klockan 11.30.
På youtube kan du se en video på engelska, The 'Star' sign, över de senaste årens rapporterade stjärnliknande objekt.

UFO-relaterade fenomen

Ett UFO-relaterat fenomen har nyligen fångats på video och setts i TV och Internet av miljoner världen över: ett lysande ufo svävande över Tempelberget i Jerusalem.

Ufot filmades av åtminstone tre olika vittnen. ”Kanske mest intressant är det faktum att detta filmades från olika vinklar som alla tycks vara synkroniserade, speciellt i det ögonblick då föremålet flyger uppåt med hög hastighet”, rapporterade The Sydney Morning Herald.
Englands Channel 4 News noterade att videorna verkar visa ”exakt samma klot av ljus” och att ”mysteriet djupnar eftersom flygning över den heliga platsen är förbjuden så kan ljuset inte komma från ett flygplan”.
Se också en video från denna händelse direkt nedan.

Maitreyas hand

Bäste chefredaktör, när min mor för ett par dagar sedan gick in i hemmets gästtoalett, upptäckte hon till sin förvåning ett avtryck av en hand på spegeln. Det var ett perfekt avtryck med alla detaljer väl synliga. Handen var vänd mot den som tittade på den som i en välsignande gest. Hon noterade detta men lade ingen större vikt vid det och eftersom spegeln var lite smutsig rengjordes den och avtrycket försvann. 

Några dagar senare blev hon ännu mer förvånad då hon plötsligt upptäckte samma handavtryck i sitt eget badrum. Det var precis lika distinkt som det förra och man kunde se mycket detaljerade linjer även i detta avtryck. Denna gång kände hon att det var något speciellt med det och lät avtrycket vara kvar. Hon blev perplex och ville veta om det var ett tecken och vem som manifesterat detta?

Horacio Lodner, Barcelona, Spanien. (Benjamin Cremes mästare har bekräftat att Maitreya manifesterat ett avtryck av sin egen hand.)

Källa: Brev insänt till tidskriften Share Internationals frågesida. För mer ingående och viktig information om Maitreyas handavtryck på badrumsspegeln gå till artikeln med frågor och svar om Maitreyas hand.

Ljuscirklar

Sedan 1997 har hundratals ljuscirklar upptäckts, först i USA, (Burlington, Vermont, Marlboro, Worcester, Massachusetts, East Providence, Rhode Island, och flera platser i New York) och senare i Kanada, Argentina, Skottland, Tyskland, Slovenien, Schweiz och Österrike. Från och med slutet av 2001 har de börjat uppträda även i Norge och Sverige (bilden till höger är tagen i Göteborg).


Ljuscirklarna uppträder mestadels på husväggar. Fenomenet visar sig enbart när solen är framme och när solljuset reflekteras i en speciell vinkel från fönsterglas i närliggande byggnader. En del av ljuscirklarna förändrar sig påtagligt på så kort tid som 15 minuter, andra förblir oförändrade, men allteftersom solen rör sig, förflyttar de sig. Några kan bara ses tidigt på morgonen, andra enbart några timmar mitt på dagen eller sent på eftermiddagen och en och annan har t o m setts i klart månsken. Beteckningen ljuscirklar är något missvisande eftersom vissa formationer är tre- fyr eller åttakantiga och ovala. Omfattningen av dessa fenomen är i stadig ökning och man har ingen naturlig förklaring.

Mirakel i australisk ödemark

I juli 1998 upptäcktes en enorm bild av en vackert tecknad aboriginsk man i södra Australiens ökenområde, nära sjön Eyre, 65 mil norr om Adelaide. Bilden, som endast är synlig från luften och mäter ca 5 km i längd, upptäcktes efter att butiker i den närbelägna staden Marree mottagit anonyma faxmeddelanden som talade om dess existens. Figurernas linjer har åstadkommits genom en sex meter bred ränna i jorden och ovanifrån framträder den mörkt rostfärgad i kontrast till den ljusa ökenmarken.


Bildens hela omkrets är 16 km. Ray Gross, som var den första person som såg avbildningen från ett flygplan, noterade att det var omöjligt att upptäcka gestaltens form från marken. "Det är en teckning av en aboriginer", säger han. "Han håller något som ser ut som ett spjut i handen". Den mystiska figuren har åstadkommit stort intresse från australiensisk och internationell media och spekulationernas vågor om upphovsmannen går höga. Somliga menar att det är en ploj av lokalbefolkningen för att locka turister, andra anser att det enda tänkbara är att det är ett verk av utomjordingar. 


(Källa: The Guardian, UK).

Jungfru Maria - Clearwater

En regnbågsfärgad bild av Jungfru Maria som sträcker sig över två våningar på en finansbyggnad av svart glas i Clearwater, södra Florida, USA. Polisen uppskattar att cirka 1.5 millioner människor hittills har strömmat till för att knäböja och be framför Mariabilden. Många besökare som sett bilden säger sig uppleva att: "det är som att vara i en ängels armar". Michael Kaizmanich som äger byggnaden tror att bilden är en gåva från Gud som måste beskyddas och hållas tillgänglig för alla. Intresset för bilden är fortfarande så stort att man funnit anledning att placera ut bänkar för meditation.

Mjölkdrickande Hindustaty

Torsdagen den 21 september 1995 spreds nyheten om mjölkdrickande hinduiska statyer över hela världen. Aldrig förr har ett mirakel förekommit på så många platser samtidigt. TV, radio och nyhetstidningar var mycket angelägna om att fånga upp detta unika fenomen. 


Till och med skeptiska journalister höll fram skedar med mjölk till gudastatyerna och såg förundrat på närmjölken försvann. Uppföljningen från media varomfattande, fastän vetenskapsmän och "experter" skapade teorier om kapillär absorbtion och masshysteri, blev den överväldigande slutsatsen att ett oförklarligt mirakel hade inträffat.

Kristus ansikte på berghäll

Julian Webb, en australiensisk bonde i Beverly, bevittnade i Dee 1995, ett mirakel. Han såg en kväll en ljusstråle lysa upp en berghäll och såg förundrat på när ansiktet av Kristus framträdde ur intet. Julian Webb hade några dagar tidigare hört en röst komma ur samma berghäll, som sade: "Låt mig, Herren visa dig vägen". 


Han trodde att han inbillade sig alltihop och därför tog han med sig sin tjugoårige son Adrian nästa gång. Webb kände sig säker på att något övernaturligt skulle hända - och miraklet inträffade. Webb, som knappast är en kyrksam person sade: "Jag är bara en vanlig kille som har upplevt ett mirakel, folk får tro det eller ej.(Källa: Daily Mail, UK)

Miraklet i Södertälje

Mästaren Charbel, känd som det libanesiska helgonet Charbel Makhlouf (se bilden till höger) uppenbarade sig för Samira Hannoch i Södertälje, 1992. Han ville genom Samira bland annat släcka elden mellan den syriska och assyriska kyrkan. Han gav henne också helande förmågor som hon utförde genom att stryka helig olja på människors pannor i syfte att väcka upp människor inför Mästarnasnärvaro i världen och deras nära förestående framträdande inför mänskligheten.

Libanesisk flicka gråter kristalltårar

En libanesisk flicka har slagit världen med häpnad genom att det har kommit små, skarpa kristaller från hennes ögon.Tonåriga Hasnah Mohamed Moselman fick i genomsnitt sju stycken små kristaller per dag. Även om kristallerna är skarpa som skuret glas, så säger Hasnah att hon inte känner någon smärta. Läkarna har inte lyckats förklara fenomenet.

(Källa: Reuters)

Mirakelaubergin

Salim och Ruksana Patels hem i Bolton (England) har nyligen översvämmats av omkring 50 besökare per dag som kommit för att titta på deras mirakelaubergin.Mrs Patel förutsåg miraklet i en dröm efter att hon köpt auberginen i den närliggande affären. När hon delade den mitt itu, såg hon att kärnorna formats till den muslimska symbolen "Ya-Allah", som betyder "Allah finns". Mr Patel säger: "Jag blev så till mig att jag sprang iväg till prästen och han bekräftade att detta verkligen var ett mirakel." Abdulla Patel, präst i den lokala Masjide-Gosia mosken sade: "Under alla mina 30 år som präst har jag aldrig sett något liknande. Detta är underbart för församlingen och för Salim ..." Sedan auberginen visats i mosken under ett antal veckor, kommer den att delas i små bitar och delas ut bland de troende.

Jungfru Maria i Arizona

Under en semester 1990, bilade ett par genom Arizona, New Jersy. Kvinnan bad sin man att stanna bilen, för att hon upptäckt en speciell buske översållad av vita blommor som hon ville fotografera (Hennes man såg inte blommorna). När filmen hade framkallats kunde man inte se några vita blommor på busken, men i deras ställe framträdde en omisskännlig bild av jungfru Maria.

De vita buffelkalvarna

Två vita buffelkalvar, födda 1994 och 1996, uppfyller därmed de amerikanska Indianernas profetsior. Sannolikheten för en sådan avvikelse kan räknas till 6-10 miljoner på 1. När en sådan kalv föds betyder det enligt profetsiorna ett tecken på att mänskligheten kommer att söka efter ett mer andligt levnadssätt.

Sädescirklar

Varje år under de senaste 20 åren har sädesformationerna i England gradvis utvecklats från enkla cirklar till de imponerande formationer som vi nyligen sett. Lyckligtvis finns det människor som är tillräckligt intresserade för att ge sin tid och energi åt att dokumentera dessa ovanliga fenomen. Tusentals människor från hela världen besöker sädesformationerna, speciellt i västra England mellan Stonehenge, Winchester och Marlborough, under sommarmånaderna. Känslan av att gå in i en ny sädesformation är oförglömlig i de utsökt, perfekt lagda sädesstråna i fantasifulla invecklade mönster; de starkt förnimbara energierna och det väldiga omfånget. 


Lägg därtill det omgivande landskapets mjukt böljande kullar och dalar - och man kan börja förstå den unika upplevelsen som kommer från dessa extraordinära krafter och som fortfarande nonchalerades av media och myndigheterna. I "Crop Circle Year Book 2000" har Steve Alexander och Karen Douglas för andra året i rad gjort en sammanställning av de mest häpnadsväckande vackra bilder av sädesformationer som fotograferats i England under år 2000. Om ni inte har turen att besöka någon sädesformation - så är den här boken det näst bästa.

Helande Källor

Efter framträdandet i Nairobi har Maitreya fortsatt att uppenbara sig inför stora församlingar, vanligtvis fundamentalistiska. Maitreya laddar ofta i förväg en vattenkälla i det område där han skall framträda. Hittills har dessa helande källor upptäckts i Mexico, Tyskland, Kina och Indien. Reportage och artiklar om detta har varit införda i Bild, Washington Post, Los Angeles Times, Dallas Morning News m.fl.


"Magiskt" vatten i Mexico

I den lilla staden Tlacote i Mexico står en kö av människor, ofta ca en mil lång och väntar på en möjlighet att uppleva ett mirakel. Periodvis har fler än 10.000 dagligen besökt bonden Jesus Chahins källa och fyllt en kanna eller två med det omtalade mirakelvattnet som sägs ha botat allt från AIDS och cancer till fetma och högt kolesterol. Chain upptäckte av en tillfällighet vattnets helande egenskaper när gårdens sjuka hund drack lite av vattnet och blev botad. Wayne Peterson i Washington DC, berättade att hans far blivit botad från tarmcancer, efter att ha druckit vattnet från Tlacote under flera dagar. Vid ett nytt besök hos en grupp läkare några dagar senare, var alla spår av cancern borta och alla prover var normala.


Helande vatten i Tyskland

Efter upptäckten av den helande källan i Mexico har man funnit en annan helande källa i Tyskland, 10 mil öster om Düsseldorf. Denna källa, med mycket rent vatten, upptäcktes i en nedlagd gruva i Nordenau i Schmalendistriktet som är en populär skidort. Guido Brandenburg, journalist på tidningen Bild, intervjuade ett par av besökarna. En gammal dam berättade att hon efter att ha baddat sitt blinda öga med vattnet, kunde se igen; En gruvarbetare har kunnat kasta sina kryckor och är nu frisk från sina ryggproblem; En annan dam sade: "Jag har alltid haft problem med högt blodtryck och var rädd för att kollapsa. Efter besöket i grottan är blodtrycket nu normalt. Ett faktum som min läkare inte kan förklara". Brandenburg beskriver vad som hände när han själv drack av vattnet: "Efter fem minuter vibrerade mina fingertoppar, det kändes som om det gick en elektrisk ström igenom mig", säger han.


Källa nära Delhi

I byn Nadana, ca 15 mil norr om Delhi i Indien, började vatten strömma ut ur ett vattenrör, som länge varit torrlagt. Några bybor med hudsjukdomar upptäckte av en händelse vattnets helande och läkande förmåga, när de badade i det. Ryktet spred sig snabbt och en ström av människor kom dagligen för att dra nytta av vattnets egenskaper. En fem år gammal pojke, förlamad efter polio, blev i stort sett botad efter att ha badat där. De flesta som badar i vattnet berättar om fysisk förbättring. Brunnens ägare, Manraj, erbjöds en stor summa pengar från flera intresserade köpare. Han tackade nej till anbudet och sade att han ville använda källan till gagn för medmänniskorna och inte för att tjäna pengar.


Helande vatten i Kina

Zhou Lianghua och hans fru, ett kinesiskt par över 80 år, upptäckte en "ungdomens källa" i sin egen trädgård, skrev Süddeutsche Zeitung, den 28 juli 1994. Enligt egen utsago känner de sig båda 10 år yngre efter att ha druckit från källan. De berättar att de nu kände sig i god form och att de inte längre blev andfådda vid promenader i bergen. Herr Zhou som tidigare led av extremt håravfall har nu fått ett tjockt svart hår efter att ha druckit av "ungdomens källa".

Ljuskors

Ett foto (från 1990) på några av de tusentals vackra ljuskors som började framträda 1988 världen över. De förekommer i människors hem, företrädesvis i badrumsfönster och på senare tid även i kyrkor (Knoxville, nov. 1995). Ljuskorsen uppträder plötsligt ur tomma intet, mani- festerade av Maitreya. Enbart i Knoxville (enl. prästen Joe Bullard) har 35.000 besökare från olika trosinriktningar inklusive icke troende, sett korsen och upplevt helande till kropp och själ. Människor har återfått syn, hörsel och blivit helade från allvarliga sjukdomar och olika handkapp.

Maitreya i Nairobi

Den 11 juni 1988 uppenbarade sig Maitreya plötsligt vid ett ortodoxt kristet bönemöte i Nairobi, Kenya, och talade till åhörarna på perfekt swahili i femton minuter innan han försvann. En av åhörarna var redaktören för Kenya Times, som tog bilder. Han skrev i sin tidning dagen efter: "En högrest gestalt med mörka ögon och mörkt skägg, barfota, iförd vit klädnad och vit turban, stod plötsligt mitt ibland oss. Ett fantastiskt ljussken strömmade ut från hela hans gestalt".

Jungfru Maria med Jesubarnet

Efter framkallning av ett foto taget i Medjugorje, Bosnien, framträdde en bild av jungfru Maria med Jesusbarnet. Sedan 1981 har Jungfru Maria uppenbarat sig för sex barn på denna plats och har under årens lopp undervisat dem om Gud, om vikten av rätta relationer mellan Gud och människor och rätta relationer människor emellan.

Share international

Share International, en obunden, ideell, fri sammanslutning med grupper i mer än 25 länder som i samarbete med den brittiske författaren och föreläsaren Benjamin Creme, sprider och distribuerar information om denna stora planetära förändring. Vi uppmuntrar er till att besöka vår hemsida och påbörja en ovanlig resa in i framtiden.