Världsläraren Maitreya

Bakgrundsinformation om Maitreya, mellan åren 1977-1997 


Han har varit väntad i generationer av alla de stora religionerna.


De kristna känner honom som Kristus och väntar hans nära förestående ankomst. Judarna väntar honom som Messias, hinduerna väntar på Krishna, buddhisterna väntar på Maitreya Buddha och muslimerna väntar på Imam Mahdi.

Namnet kan variera men många tror att det syftar på samma person, Världsläraren vars namn är Maitreya. Han vill uppfattas som "Lärare" och har därför inte kommit som religiös ledare eller för att grunda en ny religion. Som Lärare vill han vägleda människor från alla religioner eller ingen religion alls.
I den nuvarande politiska, ekonomiska och sociala krisen vill Maitreya inspirera mänsklighten att se sig själv som en familj och skapa en civilisation baserad på fördelning av jordens resurser, ekonomisk och social rättvisa och globalt samarbete. Han kommer att rikta en uppmaning till oss att agera för att rädda de miljoner människor som svälter till döds varje år i en värld av överflöd. Maitreya kommer att rekommendera en förändring av sociala prioriteringar så att tillräcklig föda, kläder, bostäder, utbildning och sjukvård blir universella rättigheter.
Under Maitreyas inspirerande ledning kommer mänskligheten att göra de nödvändiga förändringarna och skapa en sundare och rättvisare värld för alla.


Ett successivt framträdande

De senaste åren har informationen om Maitreyas framträdande kommit i första hand från Benjamin Creme, en brittisk konstnär och författare, som har skrivit och föreläst om denna händelse sedan 1974. Enligt Creme steg Maitreya ner från sin urgamla tillflyktsort i Himalaya och bosatte sig i den indisk- pakistanska delen av London. Han har levt och arbetat där till synes som en vanlig man, och Hans verkliga identitet är känd av relativt få. Han har framträtt gradvis och i den mån vi är beredda för att inte inkräkta på vår fria vilja.
I egenskap av en modern man engagerad i dagens problem har Maitreya arbetat på många nivåer sedan 1977 för att förbereda mänskligheten för sitt nära förestående offentliga framträdande. 


Utflödet av hans extraordinära energi bakom scenen har stimulerat till dramatiska förändringar på många fronter inklusive kommunismens fall i Sovjetunionen, slutet på apartheid i Sydafrika, återupptagandet av vänskapliga förbindelser mellan öst och väst, folkets växande inflytande samt ett världsomfattande intresse av att bevara miljön. Han har även i den yttre verkligheten träffat grupper av journalister och inflytelserika ledare från alla områden, och har informerat om sina lösningar på dagens mest trängande problem och den roll som dessa personer kan spela i framtiden.
Sedan 1988 har Maitreya mirakulöst framträtt över hela världen främst för ortodoxa religiösa grupper och har i enkla termer presenterat de stora andliga lagar som styr våra liv. Genom ständigt ökande tecken och manifestationer, nu vida rapporterat i media, har han vidrört miljoner människors hjärtan, och förberett dem för sitt framträdande.Tillkännagivandets Dag

Så snart det är möjligt kommer Maitreya att visa sin rätta identitet. På denna Tillkännagivandets Dag kommer hela världens radio- och TV-nät att vara sammanlänkade, och Maitreya kommer att bli inbjuden att tala till hela världen. Vi kommer att se Hans ansikte på TV, men Han kommer inte att tala. När Maitreya mentalt överskuggar hela mänskligheten samtidigt, kommer vi istället att höra hans ord inom oss (telepatiskt) på vårt eget språk. Även de som inte ser honom på TV eller lyssnar på radio kommer att uppleva detta. Samtidigt kommer hundratusentals människor spontant att bli helade. På detta sätt kommer vi att veta att denne Man verkligen är Världsläraren."Hoppet är nu stort inför mitt framträdande och med glädje
kommer jag att presentera
mig för människorna.
Leta efter mig och finn mig väntande.
Sök mig och ta min hand.
Jag behöver er hjälp för att träda fram och välsigna denna värld och lära människorna att vägen framåt är enkel. Det kräver endast ett accepterande av rättvisa och frihet, av kärlek och att vi delar med oss till varandra."Share international

Share International, en obunden, ideell, fri sammanslutning med grupper i mer än 25 länder som i samarbete med den brittiske författaren och föreläsaren Benjamin Creme, sprider och distribuerar information om denna stora planetära förändring. Vi uppmuntrar er till att besöka vår hemsida och påbörja en ovanlig resa in i framtiden.