Fördjupning

Benjamin Creme 

1922 - 2016

Budskap om Hopp för Mänskligheten

Benjamin Creme föddes i Glasgow i Skottland 1922, och började studera konst i tidig ålder, och utvecklades till fulländad konstnär inom den "modernistiska" stilen. Han gynnade och samarbetade med många av den tidens ledande gestalter inom brittisk konst, musik och litteratur. Hans målningar har ställts ut i ett flertal prestigefyllda gallerier.

Alltsedan tidiga år studerade Creme också olika aspekter av esoterisk filosofi, särskilt den undervisning som publicerades i slutet av 1800-talet genom Helena Blavatsky och Teosofiska Samfundet, senare genom Alice A. Bailey. Fastän denna undervisning ledde honom till tron på existensen av Visdomens mästare* kom det ändå som en fullständig överraskning för honom när han 1959, kontaktades av en av Mästarna. Han upplystes bland annat om att Kristus - Mästaren över alla Mästare - skall återvända om ca tjugo år och att han (Creme) skulle ha en roll att spela i denna händelse om han valde att acceptera det.
(* En grupp av fulländade människor: väktare av den Gudomliga Planen för denna planet)

Mer än ett decenium senare, 1972, började Creme en period av mödosam träning under sin Mästares ledning, för att förbereda honom inför hans kommande uppgift: att föra ut budskapet till en skeptisk värld att Kristus, väntad av människor från olika religioner, under olika namn, snart skulle återvända. Cremes ständiga kontakt med en Visdomens Mästare ger honom tillgång till den senaste informationen om Kristus framträdande samt den totala övertygelsen som behövdes för att presentera detta budskap.
Från 1975 till 1979, på inbjudan, föreläste Creme inom Europa. Under sin första resa till USA år 1980, talade han till stora åhörarskaror i många större städer. Hans resor inkluderar nu Väst- och Östeuropa, Japan, Australien, Nya Zealand, Kanada, Mexiko och två resor om året genom USA. Bara i USA har han blivit intervjuad i mer än 300 radio och TV-program.
Cremes böcker om Kristus återkomst har översatts till 7 språk och givits ut av grupper som gensvarat på budskapet. Han är också medredaktör på SHARE INTERNATIONAL, en månatlig tidskrift som fokuserar på de politiska, ekonomiska, sociala och andliga förändringar som nu uppträder globalt. Tidskriften utkommer i 70 länder.
Benjamin Creme tar inget betalt för detta arbete och gör inga anspråk på att ha någon andlig status. Dessa fakta, tillsammans med hans tillförlitlighet, intelligens och humor, ger trovärdighet åt ett annars otroligt budskap, och övertygar dussin av välkända mediapersonligheter att hålla med om vad Max Allen, CBS (en känd amerikansk TV- och radiokanal) värd/producent, säger:

"Maitreyas budskap är viktigt och Creme är en beundransvärd talesman."
"Mitt arbete," säger Creme, "har varit att göra ett första närmande till allmänheten, och att hjälpa till med att skapa en atmosfär av hopp och förväntan. Om jag kan göra det, blir jag mycket nöjd."

Benjamin Creme avled den 24:e oktober 2016 i sitt hem i London, omgiven av sin familj. Läs mer om hans död här.

Share international

Share International, en obunden, ideell, fri sammanslutning med grupper i mer än 25 länder som i samarbete med den brittiske författaren och föreläsaren Benjamin Creme, sprider och distribuerar information om denna stora planetära förändring. Vi uppmuntrar er till att besöka vår hemsida och påbörja en ovanlig resa in i framtiden.