The Gathering of the Forces of Light

UFOs and their Spiritual Mission


Ljusets krafter samlas är en bok om UFO:n, men med en viktig skillnad. Det har skrivits av någon som har arbetat och lärt känna dem från insidan. Benjamin Creme ser närvaron av UFO:n som planerad och av oerhörd betydelse för människorna på jorden.
Enligt Benjamin Creme är UFO:n och varelserna i dem på ett andligt uppdrag för att mildra människors vardag och att rädda denna planet från ytterligare och tilltagande förstörelse.
Vår egen planetära hierarki som leds av Maitreya, Världsläraren som nu lever ibland oss, arbetar oförtrutet med sina Rymdbröder i ett broderskapligt uppdrag att återställa balansen på denna jord.

Mer information om hur boken kan beställas finns på Share Internationals beställningssida.

Transmission

Meditation för Den Nya Tidsåldern


Ger en grundläggande förklaring till transmissionsmeditationens betydelse som en form av tjänande och kraftfull personlig utveckling.

Mer information om hur boken kan beställas finns på Share Internationals beställningssida.


Kan beställas på Internet under de följande webbadresserna:

www.bokus.com
www.vattumannen.se
www.bokia.se

The Great Approach

New Light and Life for Humanity


Boken tar upp problemen i vår kaotiska värld och dess gradvisa förändring under inflytande av en grupp fullkomnade visdomens mästare som nu öppet träder fram i världen för första gången på 98000 år. De kommer att vägleda mänskligheten ut ur nuvarande kaos och inspirera till uppbyggandet av en helt ny civilisation där rättvisa och frihet är normen.

Mer information om hur boken kan beställas finns på Share Internationals beställningssida.

Maitreyas Uppdrag


I sin andra bok ger Benjamin Creme en inblick i Maitreyas uppdrag som den kommande Världsläraren. Budskapet som beskrivs i boken skapar en atmosfär av hopp och förväntan inför framtiden.

Mer information om hur boken kan beställas finns på Share Internationals beställningssida.

The Ageless Wisdom Teachings


Den här boken är en presentation av den betydande samling visdom, som är kärnan i den andliga undervisningen hos alla olika grupper genom tiderna. Bara genom att upptäcka den gemensamma källan ur vilken alla dessa trosinriktningar har uppstått, kommer människor verkligen förstå sin andliga samhörighet, som barn av den ende fadern, vad man än kallar honom.


Boken finns också att ladda ner gratis i en elektronisk version på Share Internationals hemsida.

The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom


I sin första bok ger Benjamin Creme bakgrunden och väsentlig information om Maitreyas (Kristus) framträdande, som världslärare för den nya tiden som nu gryr. Maitreya väntas under olika namn av alla de stora religionerna. Han kommer för att hjälpa oss att skapa samarbete mellan de många ideologiska grupperingarna, stimulera god vilja och att vi delar med oss, samt inspirera till genomgripande politiska, sociala och miljömässiga reformer. Benjamin Creme sätter de senaste 2000 årens viktigaste händelser i sitt rätta historiska och esoteriska sammanhang och beskriver vilken effekt världslärarens närvaro kommer att ha på både världens samhällsinstitutioner och den vanliga människan. Genom sin telepatiska kontakt med en visdomens Mästare erbjuder Creme insikter i ämnen som; själen och reinkarnation, rädsla för döden, telepati, meditation, kärnenergi, forna civilisationer. UFO, problem i utvecklingsländerna, en ny ekonomisk ordning, antikrist och om ”domedagen”.

Information och beställning:

Boken "Transmission - Meditation för den nya tidsåldern" kan beställas på Internet under de följande webbadresserna:

www.bokus.com
www.vattumannen.se
www.bokia.se

Företag eller bokhandlare kan beställa boken på nedanstående internetadress:
www.sdist.se

Mer information om böcker av Benjamin Creme finns här på Share Internationals engelska hemsida.

Share international

Share International, en obunden, ideell, fri sammanslutning med grupper i mer än 25 länder som i samarbete med den brittiske författaren och föreläsaren Benjamin Creme, sprider och distribuerar information om denna stora planetära förändring. Vi uppmuntrar er till att besöka vår hemsida och påbörja en ovanlig resa in i framtiden.