Mästarens Artiklar

Nedanstående länk går till den engelska webbsidan med artiklar från engelskspråkiga tidskriften 'Share International magazine'. Mästaren är en äldre medlem i den andliga gruppen av Visdomens mästare. Hans namn, som är välbekant inom esoteriska kretsar, avslöjas inte av olika skäl. Benjamin Creme är i konstant telepatisk kontakt med denne Mästare, som har dikterat sina månatliga artiklar för honom sedan 1982.


Mästarens publicerade artiklar på engelska originalspråket:

Articles by the Master 2001-2018


Nedan hittar du svenska översättningar från mästarens atiklar 2013-2018

Ladda ner pdf

Share international

Share International, en obunden, ideell, fri sammanslutning med grupper i mer än 25 länder som i samarbete med den brittiske författaren och föreläsaren Benjamin Creme, sprider och distribuerar information om denna stora planetära förändring. Vi uppmuntrar er till att besöka vår hemsida och påbörja en ovanlig resa in i framtiden.