Tidskriften Share International

Share International sammanför de två huvudinriktningarna av nutida tankar:

- den politiska och den andliga.

Share International visar på den bakomliggande syntesen av de politiska, sociala, ekonomiska och andliga förändringarna som nu sker i världsomfattande skala, och försöker stimulera till praktisk handling för att skapa en hållbar värld med större social rättvisa och medkänsla.


SHARE INTERNATIONAL MAGAZINE

...täcker nyheter och händelser och belyser sambanden med världsläraren Maitreyas prioriteringar; tillräckligt med rätt föda, tillräckligt med bostäder åt alla, sjukvård och utbildning som en universell rättighet och att upprätthålla ekologisk balans i världen.

Chefredaktören för Share International heter Benjamin Creme
- en brittisk konstnär, visionär, esoteriker och författare som över hela världen föreläser om världslärarens framträdande. 

SHARE INTERNATIONAL MAGAZINE distribueras på engelska till över 70 länder. Tidningen finns även tillgänglig på ett flertal andra språk. Klicka här för mer information.


Varje nummer av SHARE INTERNATIONAL innehåller: 
 • Utförlig information om Maitreyas framträdande som världslärare för den nya tidsåldern och artiklar om Maitreyas prioriteringar.

 • En artikel av en visdomens mästare.

 • Nya tankar kring de centrala frågorna av idag: hunger och fattigdom, sjukvård, utbildning, politik, ekonomi, orättvisor, fred och miljö...

 • Insiktsfulla artiklar av och intervjuer med människor i ledande ställning inom många verksamhetsfält: Mikhail Gorbachev, Jean Bertrand Aristide, Davic C. Korten, hungerprojektets Joan Holmes, världsbankens Richard Barnett m.fl.

 • Nyheter från FN-organ och om positiva framsteg i förändringen av vår värld. Artiklar som belyser principen att "dela med sig" och dess nyckelroll för   att trygga fortlevnaden på den här planeten.

 • Nyheter om de senaste miraklerna som inträffat världen över: änglar, ljuskors, Tlacotes mirakulösa helande vatten, visioner av madonnan och liftare som försvinner...

 • Frågor och svar: Benjamin Cremes insiktsfulla svar på frågor i olika ämnen som ställs av läsare och åhörare. De omfattar också Maitreyas senaste framträdande
  runt om i världen. 

 • Brev från Share Internationals läsare som berättar om förbluffande personliga upplevelser av Maitreya och mästarna.

 • Specialartiklar i vitt skilda ämnen: änglar, helande vatten, Krishnamurti, AIDS, fattigdomens ansikte, jordgubbsplockare och metylbromid, galna ko-sjukan...
 

Tidskriften SHARE INTERNATIONAL kan prenumereras för
€ 42.50 /år
via följande alternativ:

1. Bank via Internet

Vid betalning via Internet överför pengarna till följande konto:

IBAN: NL71 INGB 0001 4108 68
BIC: INGBNL2A
ING Bank NV, Amsterdam
Account no: 141.08.68
Share International Foundation Amsterdam

2. Betalning genom bankkontor

Vid betalning genom bankkontor ange följande uppgifter:

Kontonnummer:
IBAN: NL71 INGB 0001 4108 68
BIC: INGBNL2A
ING Bank NV, Amsterdam
Account no: 141.08.68
Share International Foundation Amsterdam

Adress:
Share International, PO Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Holland

Räkna med en avgift omkring 3.50 Euro vid omvandling av kronor till Euro.

3. Betalning genom bankcheckar

Lägg till 23 euro för överföringskostnader.

Betala till:
Share International
Använd här samma uppgifter som under alternativ 2.

 

Här utöver finns The Emergence Quarterly - ett informationsblad som distribueras på flera språk världen över med tonvikt på utvecklingsländerna, som innehåller utvalda artiklar från magasinet Share International. 

The Emergence Quarterly kan beställas genom ovanstående tre alternativ till ett pris av € 10.20 per 100 exemplar.