Oktober 2016

Speciellt tillkännagivande

Share International beklagar att behöva meddela att Benjamin Creme, brittisk konstnär, författare och föreläsare, har lämnat oss. Han avled fridfullt den 24:e oktober 2016 i sitt hem i London, omgiven av sin familj.

Mästarens artiklar - Share International Magazine

Sedan starten av Share International Magazine har Benjamin Creme´s Mästare tillhandahållit artiklar som inte endast var tänkta att publiceras när de skrevs, utan också närhelst det vore lämpligt utifrån omständigheterna i världen.

I dessa underliga tider är världen polariserad i tillsynes oförenliga motsatta ytterligheter. Samtidigt är det enda möjliga sättet att överbrygga klyftan och inleda en läkande process, att mänskligheten ser sig själv som en enhet.


Videointervju med Benjamin Creme från hans hem i London 2002.

UFO and Crop Circles

SI oktober 2018

Slutet på korruptionen

av Mästaren -, genom Benjamin Creme

I allt högre grad börjar nationerna uppmärksamma ett uråldrigt problem, nämligen korruption. I vissa delar av världen har korruption i århundraden varit ett sätt att leva. Detta har gynnat fåtalet, naturligtvis på bekostnad av de många. Under otaliga tidsåldrar har korrupta ledare och mäktiga politiker skott sig på de skatter som ålagts deras olika undersåtar och medborgare. I modern tid har de stora företagen i väst befunnits skyldiga till att "fiffla med bokföringen" i stor skala, medan det i öst tas för givet att det i varje transaktion behövs mutor.

Läs mer >>


SI juli/augusti 2018

Ett återkommande val

av Mästaren -, genom Benjamin Creme

Tiden är nära för mänsklighetens stora beslut. Även Mästarna ser fram emot detta avgörande ögonblick. Det är endast ett fåtal bland folkmassorna som känner till betydelsen av denna tid. Människorna har ett val: att obekymrat kasta sig huvudstupa mot katastrofen, eller att helga alla människors liv genom att återskapa rättvisa och frihet.

Läs mer >>


SI juni 2018

Krigets hädelse

av Mästaren -, genom Benjamin Creme

Två gånger förra århundradet skakades världen av totalt krig, två fruktansvärda faser av ett krig, som kostade mänskligheten många miljoner liv. Båda var menade att vara ”kriget som ändade alla krig”, men fortfarande finns det de som intrigerar och planerar för ytterligare styrkeprövning med vapen av än större destruktivitet. Hur lång tid, måste vi fråga, kommer det att ta mänskligheten att inse att krig inte löser någonting, inte bevisar någonting utan endast bringar smärta och förlust för Jordens folk?

Läs mer >>


SI maj 2018

Människans gemenskap

av Mästaren -, genom Benjamin Creme

Förr eller senare kommer realiteten om det ömsesidiga beroendet att uppdagas för nationerna och deras ledare. Denna insikt kommer att föra med sig en helt ny inställning till de problem som de idag brottas med och kommer att leda till enklare och klokare lösningar av dessa svårigheter. En gradvis förändring av inställningen kommer att ersätta den nuvarande hårda konkurrensen och konfrontationen med ömsesidig förståelse och samarbete. Att alla länder inte kommer att fortsätta i samma riktning och i samma takt måste sägas, men metodens effektivitet och uppenbara förnuft kommer att uppmuntra till och med de minst optimistiska, till att så småningom se fördelarna för alla. Varje steg framåt kommer att cementera denna process och påskynda rörelsen mot samarbete. På detta sätt kommer ett hälsosammare förhållande att utvecklas mellan nationerna, som tids nog leder till en sann känsla av gemenskap.

Läs mer >>


De ungas strävan

av Mästaren -, genom Benjamin Creme

Det lär inte komma som någon överraskning för en intelligent läsare att de nuvarande kaotiska ekonomiska och därav följande sociala förhållandena, enligt vår uppskattning inte kommer att vara mycket längre. Vi ser inte heller en plötslig omvandling och återgång till myten om ”status quo”. Miljontals människor världen över har börjat känna smaken av frihet och kommer inte att låta sig förnekas dess välsignelse länge till.

Läs mer >>


SI mars 2018

Förändring mot enhet

av Mästaren -, genom Benjamin Creme

När människor till slut granskar sin nuvarande situation, kan de inte annat än medge att allt inte står rätt till med mänskligheten. De politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållandena är problemfyllda områden, som prövar alla länders resurser till det yttersta. Även de länder som för tillfället tycks vara ekonomiskt ledande har problem som förvägrar dem den frihet från bekymmer som deras rikedom egentligen borde medföra.

Läs mer >>


Segern är säkrad

av Mästaren -, genom Benjamin Creme

Det blir allt tydligare att konflikten mellan Gott och Ont vinns av Ljusets Krafter. Gradvis får det Goda övertaget i denna urgamla kamp om människornas sinnen och hjärtan. För vissa kan det tyckas vara ett förvånande uttalande, mot bakgrund av de spänningar och klyftor som finns i världen. Men så är fallet, och om ni hade sett världen och dess händelser som vi, de Äldre Bröderna, gör, skulle ni se en värld som genomgår en extraordinär förvandling.

Läs mer >>SI December 2017

Maitreyas löfte

av Mästaren -, genom Benjamin Creme

Medan många människor fortsätter tro att nuvarande system för bankväsende och aktiemarknad är nödvändiga, så kommer fler och fler till slutsatsen att de spelat ut sin roll och snart måste ersättas. Alltför många blir lidande av effekterna av ohämmad girighet och längtar efter större rättvisa och ärlighet för att kunna överleva i vad som så lättvindigt kallas det ”rådande ekonomiska klimatet”.

Läs mer >>


SI November 2017

Slutet på krig

av Mästaren -, genom Benjamin Creme

När tiden är inne för att räkna kostnaden, så kommer människor att bli förvånade och skämmas över krigets slöseri. Mer än någon annan mänsklig aktivitet förtär krig girigt resurser och liv. Ingen möda sparas i försöket att besegra ”fienden”, allt offras för att uppnå segern. Så har människan utkämpat ständiga strider mot sina grannar och inte alltid i självförsvar. Ofta har krig använts för utvidgning av territorier, insamling av byte och i sin mest motbjudande form tillfångatagande av slavar. Krigsbyte är en fras som lättvindigt används för att beskriva det underliggande syftet för de flesta krig.

Läs mer >>


SI oktober 2017

Konsten att samarbeta

av Mästaren -, genom Benjamin Creme

Alltmer börjar människor förstå allvaret i de problem som de står inför idag. På alla fronter - politiskt, ekonomiskt och socialt – hopar sig dessa problem och orsakar mycket sorg och missmodiga huvudskakningar. Lägger man därtill de miljöproblem som människans nonchalanta inställning till naturen och dess resurser har skapat, så ser framtiden för mänskligheten ännu dystrare ut. Långsamt kommer mänskligheten till insikt om att deras liv är i kris och att något radikalt måste göras innan det är för sent.

Läs mer >>

SI september 2017

Väntan på det nya

av Mästaren -, genom Benjamin Creme

Världen väntar. Inte med återhållen andning, men med en växande känsla av att händelserna rör sig mot en kris, vars utgång är osäker. Ingen vet vad som kommer att ske. De professionella, politiker såväl som ekonomer irrar hjälplöst i malströmmen, oförmögna att planera i de motstridiga riktningar som de tvingas att ta. Dagligen uppstår nya problem som sätter välviljan på prov hos de mest upplysta, medan spekulationens hänsynslösa girighet bakom kulisserna, får nationer ner på knä.

Läs mer >>

SI juli/augusti 2017

Kommersialismens gissel

av Mästaren -, genom Benjamin Creme, SI maj 2009

Om människan ska rädda denna planet från följderna av den globala uppvärmningen måste hon göra oändligt mycket mer än vad som planerats för att begränsa utsläppen av koldioxid, och på kortare tid än vad som allmänt accepteras som nödvändigt. Mänskligheten har varit långsam att erkänna farorna, och fortfarande vägrar många att ta problemen på allvar. Sådan inställning riskerar utan tvekan planeten Jordens framtid. Som mest har mänskligheten tio till femton år på sig att skapa balans innan obotlig skada är skedd.

Läs mer >>

Närmandet till Gudomligheten

av Mästaren -, genom Benjamin Creme, SI juli/aug 2000

Över hela världen börjar människor inse att deras långvariga övertygelser och uppfattningar är mindre säkra än de antagit. Sammanbrottet av deras sociala och politiska institutioner ifrågasätter värdet av deras vedertagna sätt att tänka och ställer människor inför ett dilemma; de nuvarande tänkesätten och handlingarna verkar inte längre fungera och de framtida formerna är än så länge oklara. Därför står människor obeslutsamma och väntar på vägledning, förlorade i ett försök att förgäves behålla det förflutna eller att förutsäga framtiden. I en sådan situation är människor mogna för förändring.

Läs mer >>


SI maj 2017

En lysande framtid

av Mästaren -, genom Benjamin Creme, SI september 2003

Man kan fråga sig varifrån den vision ska komma som kan inspirera människor till att avstå från det förflutna, - krig, konkurrens och förstörelse av planeten - och därmed skapa en väg som leder till fördelning, rättvisa och fred? Hur länge måste människor vänta på ett tecken på att detta ens är möjligt? Var ska människorna leta efter ens en glimt av hopp?

Läs mer >>


SI april 2017

En framtid med frihet och rättvisa

av Mästaren -, genom Benjamin Creme, SI maj 1993

Sällan tidigare har världen verkat så behäftad med problem. Över hela världen, i nästan alla länder, befinner sig krafter i rörelse som stör all balans och säkerhet. Kaos och förödelse utlöser terror i en ständigt ökande skala. Miljontals människor lider av de mest nedbrytande svårigheter och nöd medan hela nationer skakas om när de är mitt uppe i förändring.

Läs mer >>SI mars 2017

Slutet på den 'barbariska tidsåldern'

av Mästaren -, genom Benjamin Creme, SI april 1999

Det kommer en tid när mänskligheten ser tillbaka på denna tidsepok som den "barbariska tidsåldern". Så långt ifrån möjliga ideal befinner sig den nuvarande döende civilisationen, att framtidens människor kommer att undra hur vi kunde upprätthålla den under så lång tid.

Läs mer >>SI jan/feb 2017


Följande två artiklar av Benjamin Creme´s Mästare avslöjar och belyser både problemen och lösningen, och visar på så sätt vägen framåt.

Att skapa Splittringens Svärd

av Mästaren -, genom Benjamin Creme, SI okt 2011

Från tid till annan träder det fram en person bland människorna som förkroppsligar det bästa eller det sämsta hos människan. Dessa individer blir antingen de mest älskade eller de mest hatade bland människor. I båda fallen brukar de dra till sig många följeslagare och hängivna anhängare. Sådana personligheter har en enorm magnetisk dragningskraft på de flesta människor, men ibland är de inspirerande exempel på destruktiv kraft i stor skala. Historieböckerna är fyllda av exempel på båda sorter.

Läs mer >>

Mänsklighetens Enhet

av Mästaren -, genom Benjamin Creme, SI juni 2008

Den tid är snart inne då människor själva kommer att se att den väg man nu slagit in på är falsk, fruktlös för deras framtida lycka, och dömd att misslyckas. När de ser detta kommer de att ställa frågorna: Varför denna tomhet? Varför lyckas vi inte skapa den fred vi vill ha? Vad har vi gjort fel? När de sedan vänder sig till Maitreya, kommer de att granska hans ord närmare och pröva dess sanningshalt. De kommer att finna att centralt i Maitreyas lära är begreppet Enhet.

Läs mer >>Kommentarer av Mästaren

genom Benjamin Creme, 5:e oktober 2016

De svåra tiderna är så gott som över och människor bör tillitsfullt invänta den Nya Tiden, när Maitreya påvisar sitt höga Väsen och alla kommer att erkänna honom som Mästaren för den här tiden.


genom Benjamin Creme, 25:e juli 2016

Den nuvarande situationen kommer snart att vändas till det bättre. Stormen är så gott som över. Den tappar i intensitet även om vi än så länge inte förstår det.

Läs mer >>


Budskap från Maitreya

Benjamin Creme fick dessa meddelanden
genom en process av mental telepati.

Förmedlat den 31:a mars 2016:

"Dessa dagar är svåra för många. Även de bästa och närmaste känner smärtor av tvivel och avvaktan. Men när jag säger att jag samarbetar med er som en av er i världen, så är det sanningen. Likaså när jag säger att tiden faktiskt är nära, då alla människor kommer att känna igen mitt ansikte och svara an, så är det sanningen. Det är bara Lagen som befaller mig att vänta en mycket kort tid, men inom Lagens ram är jag sannerligen med er varje dag, i ständig förbindelse med era behov och de möjligheter som ni erbjuder mig.

Snart kommer mänskligheten som helhet att vakna upp inför min närvaro och kommer villigt att acceptera omvandlingen av denna, vår värld. Kom ihåg att vi befinner oss i slutet av en civilisation och i början av en ny, en storslagen period i världshistorien, och förstå därför att människor känner smärtan i förändringen. För vissa är det en övergång till frihet. För andra är det en förlust av säkerhet och lugn.

Men, mina bröder, smärtan kommer att bli kortlivad, och många vet redan att det är så. Det finns hjälp i överflöd för att bistå er genom dessa svåra tider. Acceptera denna Tidsålder med iver och känn igen tecknen på det nya. Sannerligen, är jag med er. Sannerligen, är jag bland er på många sätt.

Döm själva, mina bröder, hur nära ni är mina förväntningar på en ny värld. Detta kommer att vara en värld där alla människor är enade, där alla människor fullgör glädjen i skapelsen, och med kärlek fullbordar sin förmåga att visa sina bröder vägen i enkelhet och sanning."


Förmedlat den 7:e oktober 2014:

"När människorna ser Mig för första gången och känner Mig för den Jag är, kommer de att märka av en förändring inombords. Många kommer för en tid att återvända till barndomens glädje och därigenom uppleva världen som en bättre hemvist. Många kommer att känna sig styrkta i sin önskan att tjäna och stå i främsta ledet för förändring. Det är dessa människor Jag kommer att vända mig till, för uppgiften att förnya människors livskraft och glädje.

Tro, om ni kan, att Jag är med er, redo att använda Min kraft för er skull.
Tro, om ni kan, Mina vänner, att Jag ivrigt inväntar dagen för Mitt öppna framträdande."


Senaste två böckerna av Benjamin Creme:

Unity in Diversity
The Way Ahead for Humanity
(Enhet i mångfald - Vägen framåt för Mänskligheten)

Unity in Diversity

The Gathering of the Forces of Light
UFOs and their spiritual mission
(Ljusets krafter samlas - UFOn och deras andliga uppdrag)

Gathering of the Forcec of Light

Världslärarens offentliga arbete har börjat

Maitreya har sedan 2010 deltagit
i TV-intervjuer i följande länder:

USA, Mexiko, Brasilien,
Ryssland, Kina, Japan,
Indonesien, Vietnam,
Malaysia och Indien.

Fler väntas äga rum i resten av världen.

Benjamin Cremes ord den 14:e januari 2010,
om Maitreyas första offentliga intervju i USA:

"Han presenterades inte som världsläraren Maitreya, ledare för vår andliga hierarki, utan helt enkelt som en vanlig man. På så sätt kan han vara säker på att människor följer och stödjer honom på grund av sanningen och förnuftet i de idéer han lägger fram och inte beroende av hans status. Han talar med allvar om nödvändigheten av fred, som endast kan uppnås genom att skapa rättvisa och riktig fördelning av världens resurser." Läs mer >>