Idag finns över hela världen grupper associerade med Share International som har översatt informationen på Shares internationella websida och Benjamin Cremes böcker till många olika språk. Den svenska sidan är en av dem.

Det finns även tidskrifter och tidningar utgivna av Share International Foundation som är översatta till några av de nedanstående språken.

Mer information kan erhållas genom att besöka respektive websida.

Länkar till sajter på olika språk

Arabiska Koreanska
Engelska Kroatiska
Franska Norska
Finska Polska
Grekiska (stor PDF-fil) Portugisiska
Hebreiska Ryska
Holländska Serbiska
Indonesiska Slovenska
Italienska Spanska
Japanska Tjeckiska
Kinesiska Tyska