Människans gemenskap

av Mästaren, genom Benjamin Creme, oktober 2005

Förr eller senare kommer realiteten om det ömsesidiga beroendet att uppdagas för nationerna och deras ledare. Denna insikt kommer att föra med sig en helt ny inställning till de problem som de idag brottas med och kommer att leda till enklare och klokare lösningar av dessa svårigheter. En gradvis förändring av inställningen kommer att ersätta den nuvarande hårda konkurrensen och konfrontationen med ömsesidig förståelse och samarbete. Att alla länder inte kommer att fortsätta i samma riktning och i samma takt måste sägas, men metodens effektivitet och uppenbara förnuft kommer att uppmuntra till och med de minst optimistiska, till att så småningom se fördelarna för alla. Varje steg framåt kommer att cementera denna process och påskynda rörelsen mot samarbete. På detta sätt kommer ett hälsosammare förhållande att utvecklas mellan nationerna, som tids nog leder till en sann känsla av gemenskap.

Många mindre nationer känner redan till att ömsesidigt beroende är en realitet, men då de saknar makt, går deras röster förbi obemärkta. Stora och mäktiga nationer föraktar sådana föreställningar, deras självtillräckliga stolthet förblindar dem från att se sanningen om deras förhållande till världen.

Människan utvecklas långsamt och behöver tid för att experimentera och för att kunna göra betydande framsteg, och just därför blir dessa prestationer stabila och permanenta.

Förenta Nationerna är givetvis det forum där de mindre nationerna kan höja sina röster och höras. Detta är bara möjligt när säkerhetsrådet med sitt godtyckliga veto avskaffas. Det har överskridit sin användbarhet och måste snart ge upphov till en FN-församling som är fri från missbruk av makt och veto.

Då kommer vi att få se nationerna agera utan de begränsningar som införts av stormakternas veto och ekonomiska inblandning. De som talar högst om behovet av demokrati i främmande länder är märkligt nog de som är blinda inför dess frånvaro i FN:s korridorer.

Människor måste börja inse att folk i alla nationer är ett, jämlika och beroende av varandra. Ingen nation äger eller kan styra världen. Ingen nation kan stå ensam mot de övriga. Imperiernas och dominansens dagar är förbi. Människan befinner sig på tröskeln till en ny förståelse för sin roll på planeten Jorden. Detta innebär en förändring av förhållandet till medresenärerna på vägen till visdom och sann förvaltning av planetens rikedomar.

Vi, era Äldre Bröder, hjälper människor att genomgå denna förändring. Maitreya kommer att visa människor vad som är alternativet till handling och omvandling av världen. Han kommer visa att utan en förändrad riktning skulle framtiden komma att bli svår och tröstlös. Han kommer också att inspirera människor till att inse att det ömsesidiga beroendet utgör grunden för deras samhörighet.