Krigets hädelse

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Två gånger förra århundradet skakades världen av totalt krig, två fruktansvärda faser av ett krig, som kostade mänskligheten många miljoner liv. Båda var menade att vara ”kriget som ändade alla krig”, men fortfarande finns det de som intrigerar och planerar för ytterligare styrkeprövning med vapen av än större destruktivitet. Hur lång tid, måste vi fråga, kommer det att ta mänskligheten att inse att krig inte löser någonting, inte bevisar någonting utan endast bringar smärta och förlust för Jordens folk?

Ett viktigt skäl till mästarnas återkomst till den vanliga världen är just för att påminna människor om detta, och så influera deras tänkande för att de för alltid ska vända sig bort från krig. Så många nationer är idag innehavare av en atombomb, det mest destruktiva vapen som någonsin uppfunnits på planeten. I många miljoner år skulle Jorden vara en död planet, giftig och ödelagd. Människorna själva skulle tvingas återfödas på någon mörk planet långt borta, och på nytt börja den långa, långa vägen tillbaka till ljuset.

Ni kan vara förvissade om att Maitreya, när han mycket snart börjar framträda öppet, kommer att ställa mänskligheten inför detta problem och dess följder och erbjuda sin lösning och vägledning. Krig, kommer han att påminna mänskligheten om, är en hädelse, en avskyvärdhet, och ett brott mot alla människor, involverade eller ej. Krig, kommer han att säga, måste ses på detta sätt om mänskligheten och de lägre rikena skall överleva.

Endast fördelning och rättvisa, kommer han att säga, kan säkra människans framtid. Sträva efter enhet och samarbete, för människorna på Jorden är Ett. ”Se din broder som dig själv” och ta det första steget till din gudomlighet. ”Ta din broders behov som mått för ditt handlande och lös världens problem. Det finns ingen annan väg.

Så kommer Maitreya att tala till Jordens folk. Så kommer han att försöka ändra riktningen på deras tänkande. Kommer folk att lyssna till och följa hans råd? Rädsla och föraningar fyller människors sinnen, gamla tankemönster sitter hårt och är svåra att förändra. Mer och mer kommer emellertid problemen och de personliga förlusterna till följd av dagens ekonomiska kollaps att sporra människor att söka nya sätt att leva och vända deras tankar till att dela med sig, till att skapa en mer rättvis och generös värld. Därmed är många redo att svara an på Maitreyas ord. Många är förstås inte redo att ändra sig.

Många är nöjda med den nuvarande situationen och förväntar sig en ”uppgång” på marknaden om inte alltför länge, då de åter igen kommer att göra pengar ur tomma intet till sina företag och sig själva. Även inom det religiösa fältet är det många som inte heller kommer att välkomna Maitreyas framträdande. I avsaknad av kunskap, och fasthållande vid sina dogmer skapade av människor, kommer de i Maitreya, Kärlekens herre, att se den ondskans styggelse som de fruktar. Men inte alla. Många religiösa grupper runt om i världen har sett och hört Maitreyas ord förut, fastän i annan gestalt. De kommer att minnas den lärare som kom till dem och sådde delandets och rättvisans frön i deras sinnen, och närde deras mark med Livets Vatten från Vattumannen. Till slut kommer kravet på en bättre, rättvisare och säkrare värld att bli så stort att även de mest bigotta kommer att foga sina röster till ropet på förändring. Så kommer det att bli.