Ett återkommande val

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Tiden är nära för mänsklighetens stora beslut. Även Mästarna ser fram emot detta avgörande ögonblick. Det är endast ett fåtal bland folkmassorna som känner till betydelsen av denna tid. Människorna har ett val: att obekymrat kasta sig huvudstupa mot katastrofen, eller att helga alla människors liv genom att återskapa rättvisa och frihet.

Det är naturligtvis ett ständigt återkommande val, ställt i fokus nu mer än någonsin tidigare. Aldrig förr har så mycket varit beroende av människors korrekta beslut, för människan har idag ett vapen i sin hand med okontrollerbar kraft att förstöra. Därför är behovet av lugn och noggrann eftertanke stort.

För att göra det möjligt för människor att förstå konsekvenserna av deras handlingar står Maitreya redo att träda in i den offentliga sfären. Han kommer att använda sin övertygande visdom och mana till sunt förstånd och fred. Han kommer att inspirera och undervisa. I växande antal kommer människor att ta efter hans handlingar och sätt, och med tiden kommer världen att följa hans kloka råd och återställa freden som är människornas födslorätt. Så kommer det att bli. På så sätt kommer Maitreya att uppfylla sitt löfte och sin plikt till mänskligheten.

Med otålighet väntar många på den här tiden, och de vet mycket lite om de många faktorer, kosmiska och andra, som måste balanseras av Maitreya för att uppfylla lagen. Ingenting får göras som bryter mot människans fria vilja. Inget annat än Lagen, och en förståelse av tiderna, kan påverka Maitreyas bedömning av tillfället som hans offentliga framträdande sker. En sak kan ni vara säkra på: inte ett ögonblicks försening kommer att tolereras av Maitreya, som skulle tillåta hans öppna tjänande uppdrag att börja. Han ensam är den som bedömer det ögonblicket. Vänta och lita på hans omdöme.

Den bedömningen vilar på kunskap som är okänd för människorna. Endast en kosmisk förståelse tillåter en korrekt bedömning. Trots detta måste Maitreya göra viktiga beslut baserade på mindre och ständigt föränderliga data. Det är verkligen en fin linje som skiljer det nödvändiga från det möjliga.

Lita därför på kunnigheten i handlandet hos Kärlekens Avatar. Bli inte otåliga av den skenbara fördröjningen av hans framträdande, i det allomfattande nuet finns ingen sådan försening.

Inom kort kommer Människosonen att inta sin rättmätiga plats som mänsklighetens lärare. Glatt och villigt kommer majoriteten av människorna att följa hans råd och ta till sig av hans undervisning. Tacksamt kommer de, steg för steg att skapa framtida strukturer, och allteftersom utvecklingen tar fart kommer de gamla misstagen att dö ut, förlåtas och glömmas bort. Så kommer det att bli. Så kommer den Stora Herren och människornas ledare att uppfylla sitt öde, och så kommer mänskligheten att uppleva sann glädje.