Segern är säkrad

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (1984)

Det blir allt tydligare att konflikten mellan Gott och Ont vinns av Ljusets Krafter. Gradvis får det Goda övertaget i denna urgamla kamp om människornas sinnen och hjärtan. För vissa kan det tyckas vara ett förvånande uttalande, mot bakgrund av de spänningar och klyftor som finns i världen. Men så är fallet, och om ni hade sett världen och dess händelser som vi, de Äldre Bröderna, gör, skulle ni se en värld som genomgår en extraordinär förvandling.

På alla håll finns det bevis för att den gamla ordningen faller samman. Gammalt hat splittrar folk och laglöshet råder, men överallt finns tecken på att en ny anda väcks hos människan, en ny känsla av ansvar och en förnyad vördnad för livet i alla dess former.

Många är uttrycken för denna nya skönhet, många och underbara är framtidsvisionerna som öppnas för mänskligheten. Människan står ännu bara vid tröskeln, till en ny början, men redan finns tecken på framsteg för de som har ögon att se med.

Vi bevittnar nu en polarisering som tvingar mänskligheten att välja. Så skrämmande är farorna med nuvarande sätt att leva att människans ande revolterar och söker efter det nya. På så sätt kommer människan fram till ett igenkännande av Guds Vilja. Bakom allt finns Planen, som förkroppsligar den Viljan, och medvetet eller inte, står människor nu redo att genomföra den planen.

Överallt bildas grupper av människor för att ge uttryck för det nya. Inspirerade av kärlek och nödvändighet ser de framför sig en enklare och sundare väg. De ser att det från dagens obalanser och spänningar, måste växa fram rättvisa och harmoni. De vet att de är gudomliga och kan utföra mirakulösa förändringar. De känner av tidens behov och ägnar sig åt tjänande. De representerar det goda i varje land.

Många är vägarna till Gud, men den snabbaste och säkraste är Tjänandets väg. Ingen annan väg förkroppsligar så fullständigt Guds natur. Inta er plats på den här vägen och följ er själs uppmaning. Följ anvisningarna i ert hjärta och bli medvetna om världens behov. Vet att när ni träder in på tjänandets väg, så accepterar ni er plats inom Planen, och finner er själva väl etablerade på vägen till Gud.

Då kommer Vi, era Äldre Bröder, att stå redo. Snabbt kommer vi att ta tillfället i akt att hjälpa er på vägen, sporra er och visa er områden för tjänande. Så kan ni ansluta er till oss och hjälpa oss i vårt arbete. Gör detta till ert syfte och anslut er till skarorna av tjänare i världen. Ta er plats vid vår sida och arbeta tillsammans med Ljusets Krafter. Segern är säkrad men måste kämpas för att vinnas.

Var inte rädda även om ni omges av kaos och spänningar. Rädsla har ingen plats i nuvarande situation; se det snarare som en utmaning för er tillit.