Konsten att samarbeta

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Alltmer börjar människor förstå allvaret i de problem som de står inför idag. På alla fronter - politiskt, ekonomiskt och socialt – hopar sig dessa problem och orsakar mycket sorg och missmodiga huvudskakningar. Lägger man därtill de miljöproblem som människans nonchalanta inställning till naturen och dess resurser har skapat, så ser framtiden för mänskligheten ännu dystrare ut. Långsamt kommer mänskligheten till insikt om att deras liv är i kris och att något radikalt måste göras innan det är för sent.

Vad kan då människan göra för att rädda sig från katastrof? Vilka åtgärder kan hon vidta för att åtminstone mildra hotet mot sitt välbefinnande?

Svaret är relativt enkelt men verkar vara svårt för människor att greppa, fångade, som de är, i sitt eget nät av präglingar.

Människor måste frigöra sig från konkurrenstänkandets gift, se dess glamour för vad den är, och genom att se alla människors enhet, omfamna ett samarbete för det allmännas bästa. Endast samarbete och rättvisa kommer att rädda människorna från den katastrof de skapat; endast samarbete och rättvisa, kommer att garantera deras framtid. Med tanke på detta, så har människan inget annat val än att acceptera samarbete som nyckeln till sin räddning.

När människor samarbetar i stället för att konkurrera, kommer de att upptäcka att det är som om en magisk dryck kommer in i deras liv. Den lätthet med vilka de långvariga problemen kommer att lösas kommer att förvåna, det omöjliga kommer att ge vika för den lättaste beröring, och bara genom samarbete kommer människorna att lära sig den sanna levnadskonsten. Så kommer det att bli, och så kommer människor att lära sig att uppskatta den skönhet i relationer som endast samarbete kan skänka. Genom samarbete kommer den nya civilisationen att byggas, den nya vetenskapen uppenbaras, och den nya förståelsen manifesteras. Så växer människorna tillsammans i upptäckten av sin gudomlighet. Så kommer de att känna glädjen och lyckan av den gemenskapen.

Mästarna, era äldre bröder, är inte främmande för samarbete. Samarbete spelar en central roll i allt som de gör. I det manifesterade brödraskapet, där tävlan är okänd, skulle det inte kunna vara på annat sätt.

Det är vår angelägna önskan att människor lär sig samarbetets konst, och för detta ändamål ska vi fungera som mentorer och undervisa genom exempel. Med tanke på hur befriande samarbete är, så är det förvånande att människorna har varit så senfärdiga med att lära sig dess glädje.

Konkurrensens tid går snabbt mot ett slut. Med dess upplösning kommer våld och krig, svält mitt i överflödet, girighet och separation likaledes att blekna bort ur minnet. Dessa sorger kommer att ersättas av ett välsignat samarbete för att garantera människorna sin grundläggande gudomlighet. Så kommer det att vara och så kommer människor att börja förstå en annan aspekt av Guds natur.