Slutet på krig

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

När tiden är inne för att räkna kostnaden, så kommer människor att bli förvånade och skämmas över krigets slöseri. Mer än någon annan mänsklig aktivitet förtär krig girigt resurser och liv. Ingen möda sparas i försöket att besegra ”fienden”, allt offras för att uppnå segern. Så har människan utkämpat ständiga strider mot sina grannar och inte alltid i självförsvar. Ofta har krig använts för utvidgning av territorier, insamling av byte och i sin mest motbjudande form tillfångatagande av slavar. Krigsbyte är en fras som lättvindigt används för att beskriva det underliggande syftet för de flesta krig.

Idag har vi kommit till den tid när människor på allvar måste ta itu med uppgiften att sluta med krig. Människor måste förstå att det inte finns något problem eller någon situation som kräver krig för att lösas eller åtgärdas. Eftersom det förhåller sig så, måste alla länder agera tillsammans och för alltid avsluta människans destruktiva benägenhet.

Skulle de misslyckas med detta, skulle detta kunna hota människans själva existens. Fred är inte längre ett val för människorna. De har nu i sina händer det mest dödliga vapnet genom tiderna som, om det skulle användas i ett stort krig, skulle förstöra planeten och göra den livlös för eoner. Varför då utmana en sådan katastrof, ett sådant slut?

Man kan vara säker på att Maitreya kommer att tala på det viset vid sitt framträdande. Han kommer att visa människorna att små krig kan få fruktansvärda konsekvenser och leda mänskligheten snabbt utför mot självförstörelse. Han kommer att allvarsamt mana och styra mänskligheten bort från det otänkbara. Var vaksamma men inte rädda. Lita på att Maitreya vist kommer att leda mänsklighetens agerande. Spela din roll i att utbilda dina bröder och systrar och gör därmed hans börda lättare.

Berätta för alla som vill lyssna, att den Förväntade är här och redo att öppet börja sitt uppdrag. Berätta att han förlitar sig på män och kvinnor av god vilja som kommer att arbeta för honom för fred och rättvisa, frihet och kärlek. Berätta detta för dem. Berätta att Maitreya har ett enkelt svar på världens problem. Rättvis fördelning kommer att skapa det förtroende som kommer att öppna dörren och människors hjärtan till den välsignade freden.

Då kommer ni att se en blomning av den mänskliga anden i broderskap och samarbete. Då kommer problemen och hindren att smälta bort och lösas genom en överflödande välvilja.

Så kommer att ske och så kommer vi att bevittna slutet på den vederstyggelse som heter krig. Sådan är Maitreyas avsikt och han står säker i sin vilja att lyckas.Redaktörens anmärkning:
Sorgligt nog, i ljuset av nuvarande konflikter i ett antal områden i världen, så finns behovet av att upprepa uppmaningen till mänskligheten att för gott avhålla sig från krig och konflikter. Lyckligtvis för världen, och för de som sitter fast i våldet och dess konsekvenser, så gör många invånare över hela världen ett korrekt val: vänder sina ryggar mot krig, och välkomnar de som flyr från det.
Share International har beslutat att återge denna artikel av Benjamin Cremes Mästare, skriven 2006 med vetskapen om att fler och fler människor ser att framtiden endast kan komma till stånd genom rättvis fördelning och därmed innebära slutet på krig.