En lysande framtid

av Mästaren, genom Benjamin Creme, september 2003

Man kan fråga sig varifrån den vision ska komma som kan inspirera människor till att avstå från det förflutna, - krig, konkurrens och förstörelse av planeten - och därmed skapa en väg som leder till fördelning, rättvisa och fred? Hur länge måste människor vänta på ett tecken på att detta ens är möjligt? Var ska människorna leta efter ens en glimt av hopp?

Utan tvekan sker det mycket i världen som prövar tilltron hos alla, förutom de mest övertygade, om att denna mycket önskvärda händelse inte bara är möjlig, men säkerställd.

På vilken grund kan ett sådant uttalande göras? Från vilken högre kunskap utfärdas den? Hur, i denna osäkra värld, kan ett sådant förtroende bibehållas? Svaren på dessa legitima frågor ligger i det faktum som är känt för hela Hierarkin (men ännu inte för alla människor) att deras företrädare och ledare, Maitreya, sedan många år är närvarande i den dagliga världen. Och att även många av deras högt aktade Bröder, ännu en en gång vandrar tillsammans med människorna. Detta faktum är i sig självt utan tidigare motstycke. Det vittnar om något underbart och nytt för människorna. För första gången sedan oräkneliga tusentals år kommer dessa "människor utan brister" att lära människorna hur man lever, enkelt och bra, i fred och med riktiga relationer till varandra.

Således kan man säga att framtiden för människan är tryggad. Människor måste dock acceptera och sätta sig in i fredens mekanism: erkännandet av människors lika värde och att alla hör samman i en enhet, var och en som ett uttryck för den gudomlighet som genomtränger alla varelser. När människor klart förstått detta, kommer de inte att ha några svårigheter att skapa den väg som leder till fred. De gudomliga aspekterna hos rättvisa och frihet kommer att få en ny mening och betydelse, och påskynda den dag då fördelning av tillgångarna antar sin naturliga, logiska funktion som svaret på människans nuvarande dilemma och strid.

Hittills har alla sådana idéer och uppvisande av andligt liv skapats av människorna själva. Deras gensvar på heroiska exempel har verkligen varit långsam. Ändå utövar omständigheterna sitt ovanliga och outhärdliga tryck på människorna och de måste anpassa sig och förändras, annars kommer de att förgås.

När de letar efter svar på sina problem kommer de finna att Maitreya och hans grupp är redo att svara an, redo att vägleda människorna bort från fara och vidare dårskap. De har svaren som hittills har undgått människorna, svaren som kommer att trygga framtiden, den ljusaste möjliga framtiden, för hela mänskligheten.