Närmandet till Gudomligheten

av Mästaren, genom Benjamin Creme, juli/aug 2000

Över hela världen börjar människor inse att deras långvariga övertygelser och uppfattningar är mindre säkra än de antagit. Sammanbrottet av deras sociala och politiska institutioner ifrågasätter värdet av deras vedertagna sätt att tänka och ställer människor inför ett dilemma; de nuvarande tänkesätten och handlingarna verkar inte längre fungera och de framtida formerna är än så länge oklara. Därför står människor obeslutsamma och väntar på vägledning, förlorade i ett försök att förgäves behålla det förflutna eller att förutsäga framtiden. I en sådan situation är människor mogna för förändring.

Få känner till riktningen eller omfattningen av de nödvändiga förändringarna, eller hur de kan uppnås, men gradvis går det upp för många att de nuvarande sätten att leva är i total avsaknad av mening och saknar all potential för mänsklig lycka. Stora skaror försöker därför "välja bort" kampen och söker tröst och jämvikt i det växande antalet religioner, filosofier och "sekter", gamla som nya. De förändringar som behövs verkar alltför omfattande och radikala för att sättas i rörelse av mänskliga händer eller sinnen, och de vänder sig inåt till Gud, som de antar, kontrollerar människors angelägenheter.

Om de bara visste att de själva är den Gud som väntar på ett tillfälle att manifesteras. De själva kontrollerar sina liv, på gott eller ont. Det är de, som genom sina handlingar vänder händelsernas hjul, som skapar konflikt eller fred, som sår olycka eller god vilja. Människor måste lära sig sin roll och medfödda förmåga i livet och således ta ansvaret för dess kvalitet och riktning. Om de inte gör det kommer de aldrig att lämna sin barndom bakom sig.

Maitreya träder nu in på världsarenan för att lära människor att de är potentiella gudar, att de faktiskt är kraftfulla, och att det endast är präglingar som håller dem i träldom genom vidskepelse och rädsla, konkurrens och girighet. Han kommer visa människorna hur de kan avstå från det förflutna och att de, under hans kloka vägledning, kan skapa en civilisation värdig människor som går sin gudomlighet till mötes. Dagen är inte långt borta då människor kommer att höra hans kallelse och då, svara an. Dagen är inte långt borta då människor kommer att veta att den långa mörka natten är över, att tiden har anlänt för att välkomna det nya ljuset som har kommit in i världen.

Således kommer människor att påbörja återuppbyggnaden, en uppgift som kräver styrka och vilja hos alla. Alla behöver se den här tiden som ett tillfälle att tjäna och växa, för att uppfylla det öde som har fört dem till världen nu.

När människor i framtiden ser tillbaka på dessa kritiska dagar, kommer de att med förvåning och misstro, undra över hur vi med sådan lätthet kunnat tolerera dagens oegentligheter; den grymhet och det meningslösa lidandet som så besudlar våra liv. Maitreya kommer för att bekämpa denna gamla orätt och leda människor in i ljusets tid. Ge honom er välkomnande hand och låt honom vägleda er till ert Själv.