Kommersialismens gissel

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Om människan ska rädda denna planet från följderna av den globala uppvärmningen måste hon göra oändligt mycket mer än vad som planerats för att begränsa utsläppen av koldioxid, och på kortare tid än vad som allmänt accepteras som nödvändigt. Mänskligheten har varit långsam att erkänna farorna, och fortfarande vägrar många att ta problemen på allvar. Sådan inställning riskerar utan tvekan planeten Jordens framtid. Som mest har mänskligheten tio till femton år på sig att skapa balans innan obotlig skada är skedd.

För att nå detta mål måste människor dramatiskt ändra sitt nuvarande levnadssätt och anamma enklare former för arbete och liv. De dagar är över då mänskligheten med vilje plundrade och skövlade planeten, utan en tanke på de efterföljande generationerna, och utan att vare sig se eller bry sig det minsta om miljön, som gradvis och oundvikligt har förfallit.

Varje år, sedan lång tid tillbaka, länsas stora områden av forntida urskog på livgivande träd för ren kommersiell vinning. Kommersialismen varslar i sanning illa för mänskligheten i takt med att dess grepp om människors liv hårdnar. Kommersialismen, säger Maitreya, är farligare för människor än atombomben, och den visar sin destruktiva kraft i det ekonomiska kaos som härskar i världen idag.

Hur länge ska det ta regeringar och deras folk att se detta? Hur länge till dröjer det innan kommersialismen pressar livsgnistan ur mänskligheten och själv förtvinar och dör? Mer och mer blir sanningen i dessa ord uppenbar och ofrånkomlig för miljontals människor, som nu plötsligt är arbetslösa och hemlösa och har förlorat allt hopp.

Detta har skapat en situation där Maitreya kan träda fram och börja arbeta öppet utan att kränka mänsklighetens fria vilja. Tålmodigt har Maitreya väntat i många år på denna stund, säker i sin vetskap om att de händelser som nu äger rum också skulle ske. Kommersialismen har blottat sina klor och visat sin kraft att skada. De stora massornas självbelåtenhet vänds nu i avsky och misstro mot kommersialismen och den gamla världsordningen. Människor världen över är till sist redo för en ny tolkning av meningen och syftet med livet, för delande, rättvisa och fred, för rätta relationer, broderskap och större lycka. De är till sist redo för Maitreyas budskap.

Givetvis har inte alla undergått denna förändring. Det finns många som inbillar sig att de kan vänta ut denna "konjunktursvacka" och åter bygga upp sina förmögenheter som förut. De mycket rika och listiga har inte förlorat någonting. Klyftan mellan dem själva och andra har bara vidgats till deras fördel. De förstår inte att denna tid inte liknar någon tidigare. Vi har nått slutet på den gamla världsordningen. Högre makter dikterar de förändringar som måste och kommer att ske, annars skulle inte något liv mer frodas på planeten Jorden.

De som är redo kommer snabbt att svara an på Maitreyas undervisning, när han enkelt och vältaligt sätter ord på deras djupt kända behov. Andra kommer att ta längre tid på sig att ge upp det de vant sig vid och för en tid misstycka. Med tiden kommer miljontals människor världen över att se behovet och logiken i de förändringar som är det enda som kommer att rädda planeten och dess folk.
(Skriven 17:e april 2009)