Mänsklighetens Enhet

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (juni 2008)

Den tid är snart inne då människor själva kommer att se att den väg man nu slagit in på är falsk, fruktlös för deras framtida lycka, och dömd att misslyckas. När de ser detta kommer de att ställa frågorna: Varför denna tomhet? Varför lyckas vi inte skapa den fred vi vill ha? Vad har vi gjort fel? När de sedan vänder sig till Maitreya, kommer de att granska hans ord närmare och pröva dess sanningshalt. De kommer att finna att centralt i Maitreyas lära är begreppet Enhet. Människor måste, kommer han förvissa dem om, se sig själva som Ett, var och en del av ett enda Helt – den mänskliga familjen – och allt som de gör måste spegla denna Enhet. Nuvarande oförmåga att helt inse detta faktum, kommer han att vidhålla, är anledningen till alla våra svårigheter och problem, vår disharmoni och rädsla, våra konflikter och krig.

”Se din broder som dig själv”, säger Maitreya. Skapa en internationell reserv från vilken alla kan ta. Bara så, genom att dela allt, kan världen förnyas, är hans budskap. Bara genom att dela allt, kommer han att försäkra, kan människor finna den lycka de söker. Att dela allt är det enda som kan skapa rättvisa och fred.

Så kommer Maitreya att vägleda människans tänkande mot den sanning han för med sig och är. Så kommer Maitreya att visa mänskligheten på dess felsteg och lösningen till dess dilemma, och så kommer människor att se över sin situation och i växande antal inse sanningen i hans råd. Allt mer och mer kommer man att förstå att Maitreyas vägledning är det enda sättet att skapa den lycka och fred som alla inom sig önskar. Efter att ha hållits tillbaka av rädsla kommer de i hans enkla lära finna svaret till rädslan och bedrövelsen.

Naturligtvis kommer inte alla att finna den vägvisare de söker i Maitreya. Många kommer tvärtom att finna allt det som de fruktar och avskyr i hans lära. Gradvis kommer dock glöden hos dem som kan svara an och ge gehör för hans enkla ord av sanning att leda miljontals människor till hans sak för rättvisa och fred. Hans lära, fastän enkel, kommer att borra sig in i hjärtat på alla dem hos vilka kärleken ännu inte har släckts.

Så kommer Maitreya att arbeta världen över och dra till sin sida alla som längtar efter en ny början, en enklare, lyckligare värld där de kan leva med sina familjer i fred och harmoni.

Tillkännagivandets dag kommer att bli signalen till denna nya början för planeten Jorden. Den dagen kommer människor, utan tidigare motstycke, att erfara den Enhet som Maitreya talar om. De kommer förnimma att hela mänskligheten delar samma upplevelse. De kommer att känna ödmjuk stolthet över att vara en del i en stor familj av systrar och bröder vars hjärtan slår tillsammans i en helt ny kärlek. Denna upplevelse av att höra ihop kommer att omsluta dem och bringa tårar av längesedan glömd glädje i ögonen på var och en.