Att skapa Splittringens Svärd

Av Mästaren, genom Benjamin Creme (september 2011)

Från tid till annan träder det fram en person bland människorna som förkroppsligar det bästa eller det sämsta hos människan. Dessa individer blir antingen de mest älskade eller de mest hatade bland människor. I båda fallen brukar de dra till sig många följeslagare och hängivna anhängare. Sådana personligheter har en enorm magnetisk dragningskraft på de flesta människor, men ibland är de inspirerande exempel på destruktiv kraft i stor skala. Historieböckerna är fyllda av exempel på båda sorter.

Många exempel av båda slag manifesteras idag i stor mängd över världen. Genom denna manifestation ställs mänskligheten inför två motsatta sätt att handla för att på så sätt skapa en anspänning i detta val vilket kommer att bestämma släktets framtid. I bibliska termer är detta ”Splittringens Svärd”. I många år har de energier som strömmat ut från och riktats av Maitreya sökt skapa en sådan konfrontation av motsättningar. Detta kan verkligen tyckas egendomligt i mångas ögon men mänskligheten måste göra ett konkret val för sin framtid. Annars skulle den framtiden i sanning bli dyster.

Splittringens Svärd är den energi vi kallar Kärlek som använd av Maitreya ställer ”broder mot broder” och prövar människans sanna gudomliga medvetande överallt. Det ultimata syftet med all evolution är att upprätta ”Guds Rike” på jorden och Splittringens Svärd visar vägen.

Maitreyas undervisning är enkel. Man kan tycka att hans prioriteringar borde vara självklara för alla, men sorgligt nog är det inte fallet. Maitreya visar en framtid av lugn och fredlig strävan som det oundvikliga resultatet av fördelning och rättvisa för alla, skapandet av en värld ”där ingen människa lider brist, där den ena dagen inte är den andra lik, där broderskapets glädje uttrycks genom alla människor”.

Hur är det möjligt, tänker du kanske, att ifrågasätta ett sådant budskap om hopp, är inte detta den framtid de allra flesta människor hoppas på, men inte alla. Mänskligheten står på olika nivåer på evolutionsstegen och är man ovanför en viss nivå, bådar allt gott för människan. Det är de som ännu inte gett uttryck åt det mått av sitt gudomliga Själv, som inte inser att fördelning är gudomligt, att rättvisa och riktiga relationer är gudomligt, utan ser Gudomligheten som konkurrens och konflikt och mäter en människas värde i hennes ägodelar.

Många är rädda och lider, berövade arbete och framtidshopp, de kämpar från dag till dag. Många andra skapar sig själva en framtid och många dör också i den processen. Över hela världen håller människor på att vakna till möjligheten av ett bättre liv där frihet och rättvisa står i centrum.

Var inte rädda, folkets röst tilltar och som en epidemi påverkar den fler och fler. Maitreya står bakom de som lever – eller dör – för den sanning som innebär frihet, rättvisa och människans enande. De unga visar vägen och framtiden är deras.