Maitreyas löfte

av Mästaren -, genom Benjamin Creme, SI nov 2011

Medan många människor fortsätter tro att nuvarande system för bankväsende och aktiemarknad är nödvändiga, så kommer fler och fler till slutsatsen att de spelat ut sin roll och snart måste ersättas. Alltför många blir lidande av effekterna av ohämmad girighet och längtar efter större rättvisa och ärlighet för att kunna överleva i vad som så lättvindigt kallas det ”rådande ekonomiska klimatet”. Innan den ekonomiska kollapsen 2008 fanns det, åtminstone i den mer utvecklade världen, ett överflöd av pengar. Människor hade arbete och hus att bo i och nya miljonärer tillkom varje dag. På andra håll svalt likväl miljontals människor och ännu fler miljoner människor gick hungriga, men för vissa fanns det gott om pengar och livet kändes bra.

Vart har alla pengar tagit vägen? Vad har hänt med dem? Numera har ingen arbete och pengarna har försvunnit – in i bankerna och försvunnit. Och miljonärerna är nu miljardärer. Allt är mycket förbryllande. Man skulle kunna tro att ett trolleritrick eller ett bondfångarknep har spelats upp inför halva världen.

Kommer de gamla sätten, den gamla tiden tillbaka? Vill vi verkligen ha den tillbaka, med en daglig fördubbling av de rikas välfärd och med de fattiga som får nöja sig med smulorna från de rikas bord?

Överallt inser människor att en förändring håller på att ske och de sluter upp bakom den. De känner också av sin makt att agera och många dör för att visa den. De känner att den gamla tiden har överlevt sig själv. De känner att det finns andra, bättre sätt att leva på och ser fram emot morgondagen. Sannerligen är de gamla metoderna döende, men håller ännu tillbaka utvecklingen. Hjulen vänder och det mäktiga Rom faller ännu en gång. Maitreyas eld tänds i oräkneliga miljoner människors hjärtan och de svarar an, ivriga att bygga en ny värld där rättvisa och harmoni råder. Maitreyas löfte är att denna nya värld är på väg.