En framtid med frihet och rättvisa

av Mästaren, genom Benjamin Creme (maj 1993)

Sällan tidigare har världen verkat så behäftad med problem. Över hela världen, i nästan alla länder, befinner sig krafter i rörelse som stör all balans och säkerhet. Kaos och förödelse utlöser terror i en ständigt ökande skala. Miljontals människor lider av de mest nedbrytande svårigheter och nöd medan hela nationer skakas om när de är mitt uppe i förändring.

In i denna kittel har Kristus kommit. Vare sig det är känt eller inte, kan hans hand ses bakom den yttre turbulensen där han vägleder och befäster de krafter som gör gott, vilket garanterar deras slutliga triumf. Hur obetydligt det än kan verka, skapas en ny ordning av dessa stridande krafter, och en ny livaktighet föds ur askan av de döende formerna.

Allteftersom kommersialiseringen sprider sin cancer i världen, och förgiftar livskraften i mänskliga relationer, näringsliv och regering, så vaknar allt fler upp till faran och söker efter nya former för umgänge och handel.

Medan hänsynslösa och ambitiösa människor sprider förödelse i sina hemländer, och tänder hatets eldar som länge legat slumrande i folkets hjärtan, så gör sig en ny vilja gällande i nationernas forum, till att hjälpa offren och för att motverka angrepp.

Kristi hand avviker aldrig från rodret. Endast uppfyllandet av Lagen begränsar omfånget av hans agerande. Ständigt är hans styrkor på alerten och redo att ingripa när en alltför tung börda skulle krossa människans sak.

Fatta därför mod, och vet att dessa dagar av eld och rädsla kommer att upphöra; Människans långa lidande och smärta kommer snart att vara över. Fatta mod med vetskapen om att människan inte är ensam, att hans Äldre Bröder känner till och följer varje smärtsam, övergående fas.

Förbered er nu, för att varsebli och bygga framtiden. Föreställ er framtiden omsluten av er högsta aspiration. Lär er att förhålla er obundna mitt i nuvarande kaos och undvik att lägga er del av rädslan till det inträngande mörkret. Glädjens dagar är närmare än ni kanske tror, och hatet kommer också tids nog att upphöra.

Vakna upp till den nya dagen. Polera, på nytt varje ljus aspiration. Ett nytt ljus, Världens Ljus, är nu ännu en gång bland er. Uppenbara det växande ljuset som nu träder in i varje kännande varelse, och rätta till de gamla obalanserna.

Vi iakttar och väntar och är med er. Var dag förs Vår närvaro närmare er kännedom. När ni ser oss, kommer ni att veta att tiden är inne för att arbeta tillsammans, för att trygga människosläktet: ”Marknadskrafterna” får inte längre omintetgöra människans uppåtgående väg. Grym ambition får inte längre härska över människors liv. Aldrig mer får miljontals svälta mitt i överflödet. Aldrig mer får framtiden för de unga tillåtas säljas ut över deras huvuden. Framtiden för frihet och rättvisa lockar. Acceptera det, acceptera det.