Kommentar av Mästaren -,

genom Benjamin Creme, 25:e juli 2016

Under en redaktionell diskussion nyligen med Benjamin Creme, blev hans Mästare tillfrågad om han skulle vilja ge sin syn på den nuvarande världskrisen. Vi återger hans kommentar här.

Den nuvarande situationen kommer snart att vändas till det bättre. Stormen är så gott som över. Den tappar i intensitet även om vi än så länge inte förstår det.

Tumult är nästan alltid resultatet av övergången från ett kosmiskt tillstånd till ett annat. Många människor är fortfarande insnärjda i de gamla sätten att vara. Många människor är alltför oroade eller omedvetna för att inse behovet av ett annat sätt att agera och vara.

Det är också frågan om på vilket sätt mänskligheten svarar an på de nya energierna. Det mesta av gensvaret grundar sig på girighet eller rädsla. De välbärgade har blivit oberoende och mycket giriga. De fruktar att inte kunna dra fördel av allt som erbjuds; de är även rädda för att förlora sitt välstånd. Människor behöver inse att världen är Ett - En mänsklighet. De rika som styr över resurserna genom girighet och tävlan, slår ifrån sig denna sanning på egen risk.