Den förutbestämda vägen

av Mästaren, genom Benjamin Creme, december 2002.

Det blir allt tydligare att människan är redo för ett stort steg framåt. Det existerar fortfarande många spänningar och faror, och trots att många människor upplever att de ökar, så utvecklas mänskligheten framåt och uppåt i enlighet med planen som styr allas vårt agerande. Den kosmiska magneten drar allt mot ett bestämt mål; magnetens energier tilltar i styrka och kan inte motstås. Människan måste lära sig att förstå kraften och nyttan av Kosmos. Därmed kommer hon att växa på ett riktigt sätt, med ett minimum av lidande.

Kosmos ljus lyser på människan som aldrig förr och inspirerar henne att förenkla sitt liv för att återfå kontakten med källan, vilken tyvärr har förlorats.

Om människor skulle hörsamma dessa ord, skulle de snart träda in i ett helt nytt tillstånd på sin långa resa mot fullkomning.

Tiden för det gamla håller snabbt på att rinna ut. Det gamla sättet att tänka och agera, som orsakar människor så mycket lidande, närmar sig sitt slut. Ett nytt ljus kastar sin skönhet över mänskligheten och avslutar det förflutnas villfarelser.

Således ser Vi framtiden för människan som en framtid, genomsyrad av den nya förståelsens ljus. Således gläds Vi för denna tid är nära.

Människans långa kamp för att bygga de strukturer som kommer att tjäna sina rättmätiga syften, är nästan över. De nödvändiga strukturerna kan redan uppfattas svagt och de kommer snart att bryta igenom hennes förståelse som en uppenbarelse.

Från det ögonblicket kommer människans framsteg förvåna alla, förutom de iakttagande Bröderna. Vi har länge arbetat mot detta mål och väntat tålmodigt på dess förverkligande. Vi vet att människors hjärtan är redo att gestalta sina mest upphöjda strävanden, att med villighet gå in i en framtid som ännu är okänd för att rätta till misstagen från det förflutna, och börja om igen på den långa utvecklingens stege. Vi vet att det är så, och har förtroende för människans förmåga att förändras när hon behöver göra det.

Detta är en sådan tid. Förhållandena på jorden försämras snabbt: den splittring som har belastat människor i århundraden ökar som alltid, deras ursprungliga problem. Planeten dignar under effekten av människans hänsynslösa förstörelse. Människor väntar på ett tecken, en försäkran om ledarskap och vägledning och en möjlighet att hysa hopp.

Tecknen för människorna kan ses överallt. Vägledningen är säkerställd. Orsakerna till att hysa hopp är sedan länge ständigt erbjudna.

Att människor inte bryr sig om dem bottnar i rädsla. Människor är blinda, eftersom de är rädda för att se. När Maitreya snart kliver in i centrum för människornas angelägenheter, och tillkännager orsakerna till och lösningen på människans problem, kommer de att se att vägledningen de längtar efter, har funnits för dem länge, och att det nu är dags att överge det förflutnas destruktiva sätt, och att trots allt det okända, har de inom sig själva hoppet och förmågan som kommer att omvandla denna värld, och återigen föra in den, balanserat, säkert och modigt, på den förutbestämda vägen.