Budskap från Maitreya

Benjamin Creme fick följande meddelande från Maitreya den 31 mars 2016 genom en process av mental telepati.

Dessa dagar är svåra för många. Även de bästa och närmaste känner smärtor av tvivel och avvaktan. Men när jag säger att jag samarbetar med er som en av er i världen, så är det sanningen. Likaså när jag säger att tiden faktiskt är nära, då alla människor kommer att känna igen mitt ansikte och svara an, så är det sanningen. Det är bara Lagen som befaller mig att vänta en mycket kort tid, men inom Lagens ram är jag sannerligen med er varje dag, i ständig förbindelse med era behov och de möjligheter som ni erbjuder mig.

Snart kommer mänskligheten som helhet att vakna upp inför min närvaro och kommer villigt att acceptera omvandlingen av denna, vår värld. Kom ihåg att vi befinner oss i slutet av en civilisation och i början av en ny, en storslagen period i världshistorien, och förstå därför att människor känner smärtan i förändringen. För vissa är det en övergång till frihet. För andra är det en förlust av säkerhet och lugn.

Men, mina bröder, smärtan kommer att bli kortlivad, och många vet redan att det är så. Det finns hjälp i överflöd för att bistå er genom dessa svåra tider. Acceptera denna Tidsålder med iver och känn igen tecknen på det nya. Sannerligen, är jag med er. Sannerligen, är jag bland er på många sätt. Döm själva, mina bröder, hur nära ni är mina förväntningar på en ny värld. Detta kommer att vara en värld där alla människor är enade, där alla människor fullgör glädjen i skapelsen, och med kärlek fullbordar sin förmåga att visa sina bröder vägen i enkelhet och sanning.