Maitreyas vägledning

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Hur mycket politiker och andra ledare än må försöka, upptäcker de att det blir allt svårare att kontrollera händelser och att hålla statens “skepp” på rätt köl. De upplever att det, trots deras kompetens, hjälplöst rusar sin egen väg, som om det vore ledsagat av en osynlig hand. Den osynliga handen är naturligtvis en konsekvens av förändring. De misslyckas med att förstå att de regler och metoder som de arbetar med hör till det förflutna och har föga relevans för de problem och behov som råder idag. De träffas och diskuterar dessa problem, men backar ständigt från de åtgärder som skulle lösa dem. Under tiden lider människor i varierande grad, och väntar på att förnuft och insikt ska lindra deras nöd. De vet i sina hjärtan att befrielsen är möjlig och borde vara deras, men de saknar ännu strukturerna och makten att åstadkomma detta.

Människorna kommer inte att vänta för evigt. Redan nu framträder tecken på meningsskiljaktigheter och otålighet över hela världen, vilket uppmanar ledarna att engagera sig för deras behov och lidanden. Ledarna, människor utan visioner, förlitar sig på att löften och lindrande insatser ska stoppa de ökande kraven på rimlighet och rättvisa. Detta gör de förgäves. Världens folk har uppfattat visionen av frihet, rättvisa och fred, och kommer inte att ge upp den. De, snarare än deras ledare, kommer att planera framtiden och forma den utifrån sina behov. Så kommer det att bli. Denna nya kraft i världen - folkets röst - ökar snabbt i styrka och enighet och kommer från och med nu att spela en viktig roll i världspolitiken.

Maitreya väntar på en möjlighet att öka kraften och inflytandet hos folkets röst och leda dess kurs. Den är sammansatt av så många olika element att den splittrar deras mål. Vägledningen måste vara vis, annars förlorar den sin riktning och tappar sin styrka.

Kraven från människor måste därför vara enkla och enhetliga. Deras problem är många och varierande, men deras behov är universella: fred genom rättvisa och frihet är alla människors behov. Maitreya kommer att råda till rättvis fördelning, som är nyckeln till att skapa förtroende, utan vilket ingenting är möjligt. Dela med er och skapa välsignad tillit och upplev välsignelsen av rättvisa och fred, kommer han att säga till världen. Inget annat sätt, kommer han med stort allvar påminna människor, kan ge dem den fred som de i sina hjärtan längtar efter. Så kommer det att bli, och därför kommer de att kräva rättvis fördelning och därmed fred. En ny och kraftfull världsopinion kommer att demonstrera sin makt och få dagens maktmänniskor att ge upp sina föråldrade manövrar och knep. Då kommer Maitreya tillkännage sig för alla människor, och hänge sig åt att tjäna dem under den kommande tiden.