Han som knackar på dörren

av Mästaren, genom Benjamin Creme, januari 1993

Det kommer en tid i varje nations liv då en period av självrannsakan måste ske; när idealen som omfattas av deras konstitution, skriftliga eller inte, åter måste ses i ljuset av vad som har åstadkommits, och en utvärdering göras av det åstadkomna. När detta görs med ärlighet och uppriktighet, kommer en ny och nykter realism att ersätta nuvarande självbelåtenhet som ledarna för många nationer hänger sig åt, i hopp om att därigenom behålla sitt vacklande grepp om befolkningens liv. Deras tid är snart över.

Händelser kommer att inträffa inom kort, som kommer att omfördela makten hos regeringar och frigöra människorna. Skendemokratin av idag kommer att ge vika för sant deltagande och påbörja ett nytt kapitel i människans långa strävan efter rättvisa och frihet.

Redan när dessa ord skrivs, sätts en plan i rörelse som kommer att påskynda denna process och skänka glädje till miljontals människors plågade hjärtan. Tålmodigt väntar de uppgivna fattiga: de skyfflas som boskap i en uttorkad och skoningslös öken, hemlösa och utan jobb i världens stolta städer, brukar de jorden på höglandets karga klippa. De väntar på befrielsen som nu knackar på dörren.

Snart kommer de att se sin befriare, många har redan gjort det och lever blott för att återse hans ansikte. I de slagfält som vanärar denna tid, framträder han med samma nåd för alla. Snart kommer de många mirakler som han har åstadkommit, göra honom älskad i mäns och kvinnors hjärtan överallt. Helande vattenkällor kommer att upptäckas, en efter en, och en stor rening av människors tempel tar sin början.

Historien lär oss att ingenting händer två gånger på exakt samma sätt. Tiden och evolutionen säkerställer händelsernas förnyelse. De som väntar på en frälsare i förgången stil, kommer att få vänta förgäves. Nya tider kräver nya metoder och nya problem kräver nya lösningar.

Därför inriktar sig Maitreya på den nuvarande situationen, på de problem som ansätter alla människor: hungersnöd och stridigheter, planetens jämvikt, fördelning och rättvisa, och orsakerna bakom fred och krig. Att han kommer att hjälpa människor råder det inget tvivel om, men han kommer i första hand för att undervisa. Lyssna därför uppmärksamt till hans undervisning, för den innehåller det väsentliga i livet, och genom dess vägledning och inspiration kan ni nå stjärnorna.

När någon frågar, "Vad kommer framtiden att föra med sig?" berätta då detta: en starkt lysande stjärna har lämnat sin rättmätiga plats på himlavalvet och har valt att vandra bland människor, med gåvor som ännu aldrig setts på jorden. Vid namn Maitreya, kommer denne Välsignade att undervisa människor om vägarna till vad de kan uppnå.
Han kommer att visa dem den hemliga ingången till Guds hjärta och leda dem dit. Han kommer att vandra med människor och änglar och föra samman dessa två. Genom eget exempel och undervisning kommer han att visa vägen till befrielse. Han kommer att förnya och föryngra världen. Lyssna efter hans knackning.