Välkommen till den nya tiden

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Välkommen, välkommen till den nya tiden, den nya tidsåldern av enhet. Många är idag rädda för den nya tidsålderns inträde, men låt dem noga betrakta vad som händer, då kommer de se att några av de mest begåvade företrädarna för förändring kommer samman.

För närvarande finns det en grupp kloka personer i världen, som visar mänskligheten den nya situationen. Påven Franciskus ger, bland andra, ett unikt uttryck för människors ideal, och är nära sitt folk. Dalai Lama, spelar också en kraftfull roll och talar för de människor han representerar.

Aldrig tidigare har en sådan grupp av begåvade representanter samlats på en gång för att visa mänskligheten att allt är väl, och att människor överallt endast har kort tid kvar att vänta för att se sina drömmar uppfyllas. De välsignar varje dag som går och för med sig sin kärlek nära människors hjärtan överallt. Älska också dem i gengäld och omfamna dem i den Förväntades namn.

Förvandla er rädsla till kärleksfull förväntan och invänta den nya tiden med den lycksalighet som rätteligen är er. Det dröjer inte länge, inte länge tills ni ser undret i hans ansikte, tills ni känner glädjen i hans närvaro och hans kärlek till alla. Då kommer ni att veta varför ni befinner er i inkarnation vid denna speciella tid.

Gud välsignar er och förvisar era rädslor för evigt.