Löftet om framtiden

av Mästaren -, genom Benjamin Creme, SI maj 1992

Med jämna mellanrum, som gensvar på de mänskliga behoven, öppnas dörren som skiljer Hierarkin och mänskligheten åt och en större eller mindre grad av viss undervisning och information ges ut till förmån för dem som kan finna användning för den. Och nu är ett sådant tillfälle. För dem “med ögon att se och öron att höra” är dessa artiklar ett av de tillvägagångssätt som ny information nu kan ges, de uråldriga sanningarna blir ihågkomna och nytt ljus fokuseras på de ständigt återkommande värderingarna som ligger bakom mänsklig utveckling.

Det har varit min strävan genom åren, att inför läsarna av denna tidskrift, presentera en bild av livet framöver, att inspirera till en gladlynt och positiv inställning till denna framtid, och att rusta dem med kunskapens verktyg för att rätt kunna hantera de problem som dagligen uppkommer längs vägen. Från min fördelaktigare utsiktspunkt av erfarenhet och insikt, har jag försökt att verka som observatör, varna för annalkande faror, och möjliggöra för läsaren att agera med mod och övertygelse i tjänandet av Planen.

För många, har detta varit en uppgift som inte utförts förgäves: många har i mina ord både funnit inspiration och vägledning. Många väntar ivrigt på sin månatliga stärkande dos av sanning. Andra läser lugnt med ett distanserat synsätt och med ett än mer distanserat sinne och hjärta, medan åter andra är förbryllade och vet inte vad de ska tycka.

I senare artiklar har jag koncentrerat mig på framträdandet av Maitreya och på oss, hans lärjungar. Detta är den centrala händelsen i denna tid, utan motsvarighet i oräkneliga årtusenden. Höjdpunkten i denna process håller på att uppnås. Maitreya visar sig nu ofta för många hundratals människor, för att informera dem om sin närvaro och åberopa deras hjälp. Snart kommer dessa framträdanden att nå mediernas öron och efterforskningar påbörjas. Dessa efterforskningar kommer att uppenbara närvaron av en extraordinär man, begåvad med ovanliga förmågor, som erbjuder ovanliga svar på människors problem och behov.

Vi står på tröskeln till en ny era. De flesta människor kan idag känna av förändringens vindar som sveper genom världen och som påvisar den nya tiden. Mitt i kaoset och sammanbrottet av gamla sanningar och former, kan man uppfatta att en ny värld väntar på att födas. En bättre värld. En säkrare, sundare och rättvisare värld.

Min uppgift har varit att framhålla dessa förhoppningar och planer för er, för att inspirera er till samarbete och aktivt tjänande, för att vägleda era fotsteg där de må ha vacklat och att väcka upp insikten hos er, att ni inte är övergivna och ensamma.

Jag är glad över att kunna erbjuda er detta tjänande; Jag välkomnar möjligheten att lätta era bördor och visa er framtidens gyllene löfte.