Slutet på träldom

av Mästaren, genom Benjamin Creme

>

Som den enkla snödroppen bryter igenom snön och förebådar den kommande våren, så gör de människor överallt som tillkännager sina krav på rättvisa och fred, och ett slut på den långa vintern av träldom och tyranni. Folkets röst höjs, kräver att få höras. Detta är ett förebud om den nya tiden, den nya ordningen, som kämpar för att födas. Trots, eller på grund av, farliga personers planerande och agerande, kastar människor av sig sitt gamla ok och hävdar sin rätt att yttra sig. Ett nytt starkt behov och ett nytt självförtroende ger deras anspråk kraft.
Kraften hos folkets röst bryter igenom den gamla träldomen och visar vägen till framtiden. Människor inser mer och mer att statens roll är att fördela resurserna efter folkets behov, och att det inte finns några problem eller svårigheter där krig är den enda lösningen. De bistra rösterna hos makthungriga ledare må för stunden förföra de rädda eller obetänksamma, men deras tid är begränsad och närmar sig sitt slut.

En ny tid för rättvisa, frihet och fred är i vardande. I denna tid kommer människor i alla nationer att se sina drömmar och förhoppningar om ett bättre liv infriade; ett liv med mening och syfte, med skönhet och förståelse, goda relationer och kärlek. Varje dag kommer att medföra en ny upptäckt, såväl inre som yttre, och varje timme en möjlighet att tjäna. Så kommer det att bli, och därför kommer varje man, kvinna och barn upphöja det gudomliga i oss alla, och visa Gudomens mångsidiga skönhet i all sin mångfald.

När Maitreya framträder, kommer han att försöka kanalisera strävan hos de oräkneliga miljoner människor som uppfattar dessa sanningar men inte kan ge dem röst. I honom kommer de att finna en talesman, vältalig och allvarlig som omständigheterna kräver; genom honom kommer de att få sina behov tillkännagivna, behoven för en rättvis och fredlig värld för alla.

Denna process har redan inletts. Vid marscher och demonstrationer, där människor kräver rättvisa, fred och sunt förnuft, kan Maitreya ses i en eller annan skepnad, där han uppträder som en av folket och talar i deras namn. Hans kärleksenergi genomsyrar dessa sammankomster av rättrådiga och inspirerar dem till ytterligare insatser. Hans styrka blir deras och de känner sig oförskräckta och säkra. På detta sätt vänder Kärlekens Herre vågen av hat och förstärker glöden hos miljoner människor, och finner att de överallt är medvetna om sitt öde och söker efter sätt att genomföra sina innerligaste önskningar.