Speciellt tillkännagivande

Share International beklagar att behöva meddela att Benjamin Creme, brittisk konstnär, författare och föreläsare, har lämnat oss. Han dog fridfullt den 24:e oktober 2016 i sitt hem i London, omgiven av sin familj.

Genom sitt arbete som chefredaktör på tidskriften Share International, som författare till en rad böcker och som internationell föreläsare har Benjamin Creme varit en inspiratör världen över genom att presentera informationen om framträdandet av Världsläraren Maitreya och Visdomens Mästare. Med utgångspunkt från Den Tidlösa Visdomen, som delgavs världen genom Helena Blavatsky, en av grundarna till teosofiska samfundet, och Alice Baileys esoteriska undervisning, har han utvecklat och gjort den gamla kunskapen tidsenlig.

Vägledd av en av Visdomens Mästare ägnade Benjamin Creme de sista 40 åren av sitt liv åt att arbeta för framträdandet av Världsläraren Maitreya, och genom detta inspirerade han hundratusentals människor över hela världen.

Han började sitt officiella arbete 1975 och föreläste över hela världen från 1979 och framåt, för att slutligen avsluta vid 90 års ålder.

1974 introducerade han Transmissionsmeditation – en ny gruppmeditation som både är ett instrument för personlig utveckling och ett sätt att tjäna världen.

Benjamin Cremes hälsa hade en längre tid varit nedsatt, men han fortsatte på sitt vanliga orädda, beslutsamma och humoristiska sätt. Han levde ett extraordinärt liv, hängiven tjänandet. Han gav hopp till de miljoner människor som hade hört och berörts av nyheterna om det förestående framträdandet av Världsläraren och den påföljande förändringen av världen, som genom rättvis fördelning, kommer att skapa rättvisa och fred.

Hans arbete att förbereda vägen för Maitreya kommer att fortsätta genom de många grupper runtom i världen, som har hängett sig åt denna uppgift.