Övervinna fruktan för förändring

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Många väntar på Världsläraren med en tilltagande tro på att Han kan lösa de problem som människorna uppfattar som så ohanterliga. De känner att de kan lita på hans kloka omdöme och erfarenhet. Att så är fallet kan inte förnekas. Han är verkligen en vis rådgivare och människorna borde lyssna med förtroende till hans råd. Men Lagen begränsar i vilken mån han kan ingripa i människornas angelägenheter. Människor borde veta att Lagen förbjuder användandet av tvång - människans fria vilja får inte överträdas. Följaktligen måste människan själv ta besluten om förändring, som Maitreya har sagt: "Jag är endast planens Arkitekt. Ni, mina vänner och bröder, är de beredvilliga byggarna av den Strålande Sanningens Tempel."*

När människorna ser Maitreya, kommer han att lära ut fredens och kärlekens väg: endast genom manifesterandet av fördelning och rättvisa, kommer de båda att kunna upplevas. Således erbjuder han, på enklast möjliga sätt, lösningen på människans dilemma.

Redan nu finner människan att hennes strukturer fallerar. Hon kan inte förstå varför kriminaliteten, mitt i överflödet, växer fram och hotar. Hon kan inte förstå varför inte alla människor, mitt i överflödet, är lyckliga. Hon kan inte se att människor lever i rädsla och därför inte känner något hopp.

Försiktighet och rädsla för förändring hämmar realismen och människor kämpar med uttjänta och sönderfallande strukturer. De verkliga och brådskande problemen undgår dem och leder människan närmare stupet. Rädsla genomsyrar människans varje handling och tanke; enbart detta gör förändringen både svår och mer än någonsin nödvändig.

Rädsla genomsyrar människans varje handling och tanke; enbart detta gör förändringen både svår och mer än någonsin nödvändig.

Ni kommer att finna att Maitreya kommer att råda till förändring, men önskan om förändring måste finnas hos människan själv. På så sätt kommer människan bestämma hastigheten och omfattningen på omvandlingen, och då kommer också Lagens påbud följas.

Maitreya kommer att bemöta människors rädsla och hjälpa dem att dräpa detta månghövdade monster. Han kommer att visa dem att de inte har någonting att frukta förutom rädslan inför att bygga den nya världen.

Många tvivlar kanske idag på att detta kan åstadkommas men Maitreya vet att miljarder längtar efter de förändringar han förespråkar, för den värld han förutser. De inväntar endast hans ord, hans röst, hans maning till rättvisa. Till uppbyggandet av den nya världen kommer mäns och kvinnors hopp överallt att färdas. Deras urgamla önskan om fred och rättvisa kommer, till sist, finna sin fullbordan. Dessa önskningar och tankar träder redan fram, fyller redan människors hjärtan och sinnen och skapar framtiden nu.

Dessa önskningar och tankar träder redan fram, fyller redan människors hjärtan och sinnen och skapar framtiden nu.

Världen är redo, som aldrig förr, för Kristus framträdande. Ingenting kan hindra denna betydelsefulla händelse. Även nu görs den sista förberedelsen. Snart kommer Kristus, Maitreya, Världsläraren, själva Kärlekens Herre, röra sig öppet bland oss.

* Message No. 65, Messages from Maitreya the Christ (Share International)

We have chosen to reproduce here an article which relates closely to several recent articles by Benjamin Creme’s Master. They point to profound changes ahead for humanity. This is a theme which is as relevant today as it was in 2001.