Världen är redo

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Snart, mycket snart nu, kommer människor att förstå makten som ligger oanvänd i deras händer. De kommer att se att de har förmågan att förändra kvaliteten på sina liv. De börjar förstå att frihet, rättvisa och riktiga relationer, sinsemellan, är väsentliga för människans liv. Många efterlyser de strukturer som kommer att säkerställa skapandet av detta välsignade tillstånd.

Detta klargör för Maitreya att världen är redo för den nya ordningen. Människor borde därför använda den begränsade tid som finns tillgänglig för att göra hans närvaro känd och på så sätt bereda hans väg.