Det slutgiltiga valet

av Mästaren, genom Benjamin Creme

När mänskligheten till sist inser dårskapen i nuvarande fascination för våld och krig och överger behovet av att utföra våldshandlingar, kommer den att genomgå en anmärkningsvärd förändring. De första tecknen på denna mycket välkomna förändring i det mänskliga beteendet kan ses hos de miljoner som nu marscherar för att fördöma krig och mana till rättvisa och fred. Dessa spontana och världsomfattande demonstrationer är ett säkert tecken på att mänskligheten nu är redo att ge upp det förgångna och med rätt ledning, ändra riktning. Denna stund närmar sig snabbt.

Mitt under nuvarande traumatiska och stressande förhållanden kommer en ny framtidsvision framträda i hjärtat och sinnet hos de miljoner, som i högre eller lägre grad, svarar an. Människor blir medvetna om nödvändigheten av fred, om mänskligheten ska överleva. Få är de som i sina hjärtan tvivlar på detta, hur mycket de än må vara indragna i krig. Så är allt upplagt för mänsklighetens slutgiltiga val.

För den genomsnittliga åskådaren är världen splittrad och dominerad av de som inte delar tanken på fred, och som bara ser möjligheter till rikedom och makt i varje eldsvåda. Även om dessa är många, så är majoriteten av människorna trötta på krigets meningslöshet, och söker strategier för att sätta stopp för sådan dårskap för alltid. I deras hjärtan brinner hoppet om en ny tid med fred och framsteg för alla. Dessa människor representerar världens hopp i varje land. Det är till dem Maitreya kommer att vända sig vid sitt framträdande. Det är till dem Han redan nu, presenterar framtidens vision. Många miljoner människor kommer snabbt svara an på Hans rådgivning och tända hoppets ljus hos alla.

Så kommer Maitreya att övertyga människor att ytterligare hänsynslösa strider är meningslösa och farliga. Att dagens problem är globala och inte kan lösas med krig. Att enbart samarbete kommer att ge människor fred och välstånd. Att bara som bröder kan de, hand i hand, träda in i den nya värld som väntar på deras omsorg.

Så kommer människor besluta sig för att vända ryggen åt avgrunden. Så kommer de att uppvisa sitt val till liv och glädje, och med hoppet tänt i ögonen, tillsammans börja uppgiften med att återuppbygga denna värld.

Beslutets tid är nära, nästan inpå oss. Maitreya är redo, angelägen att visa vägen, att peka ut riktningen. Miljoner väntar på Hans råd och inspiration, visdom och kärlek. Maitreya kommer att garantera allas framtid.Redaktörens anmärkning:
Sorgligt nog, i ljuset av nuvarande konflikter i ett antal områden i världen, så finns behovet av att upprepa uppmaningen till mänskligheten att för gott avhålla sig från krig och konflikter. Lyckligtvis för världen, och för de som sitter fast i våldet och dess konsekvenser, så gör många invånare över hela världen ett korrekt val: vänder sina ryggar mot krig, och välkomnar de som flyr från det.
Share International har beslutat att återge denna artikel av Benjamin Cremes Mästare, skriven 2004 med vetskapen om att fler och fler människor ser att " ytterligare hänsynslösa strider är meningslösa och farliga." och att de "uppvisar sitt val till liv och glädje"