Det nya träder fram

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Den närmaste tiden framöver kommer att förbrylla många, så snabba blir de politiska, ekonomiska och sociala förändringarna som kommer att manifesteras och så ofta kommer dessa förändringar att inträffa.

För många kommer det största gensvaret vara oro och förvirring. Nyfikna eller skrämda av karaktären och omfattningen av dessa förändringar, kommer många se dem som tecken på ett samhälle under omvandling, medan andra kommer att frukta och ogilla det nya som manifesteras. Människor överallt kommer att agera försiktigt, osäkra på vad som är den rätta riktningen för dem att ta.

Inte länge till, emellertid, kommer människor att agera på detta sätt. De kommer att tycka att det verkligen är en föränderlig värld de lever i, som utmanar deras övertygelser och värderingar.

På så sätt kommer människor att börja etablera det nya ur det gamla och visa sin växande förmåga att svara an på tidens utmaningar.