Tecken på det nya

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Snart kommer det att bli tydligt för människor att de tecken som de letar efter uppenbarar sig. För vissa kommer dessa tecken att tyckas ofrånkomliga och välkomna. För andra kommer de att ses som upplösningen av allt som de håller kärt.

I själva verket kommer de att vara tecknen som utmärker det nya, och är endast det yttre uttrycket för de djupgående förändringar som sker. Med tiden kommer de flesta vara överens om att mycket var fel i den gamla världen, som nu snabbt är på utgående, och måste offras för ett bättre uttryck för människans natur och förmågor.

Snart kommer därför de förändringar som är förebådade av dessa tecken att uppmärksamma de skarpsynta bland människorna, om att vi går in i en ny världsordning, en som alla kan vara stolta över.