En gåva från den Högste

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Människorna står inför en uppenbarelse, som snart kommer att svepa bort disharmoniska yttranden och attityder. De kommer att mer klarsynt förstå meningen och syftet med sin existens, och det sätt på vilket den vetskapen väcks i deras medvetande. Snart, mycket snart nu, kommer människor att mogna, som över en natt.

Den nya kunskapen kommer att dämpa och överraska många, men inspirera och upplysa dem så att det sker en fullständig anpassning av deras förståelse. Det här kommer att ge ett nytt värde till det som människor kallar livets mening och syfte. Ett större allvar och en större glädje kommer att genomsyra deras föreställningar och handlingar och gradvis föra dem alla tillsammans in i en ny världsordning. Den tiden är inte långt borta. Den Store Herren är angelägen att framträda och välsigna världen med sin öppna och erkända närvaro.

Frukta inte. En ny värld är i vardande, och den kommer att återställa människors tillit och mod på samma gång.