Det kommande året

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Någon gång mot slutet av detta år torde människor få se början på en förändring i skilda delar av världen. Sådant som har betraktats som skadligt kommer i slutändan betraktas som gynnsamt.

Sammantaget kan hunger och hat mycket väl börja avta från att dominera sidorna i våra nyhetstidningar.

En mer lågmäld ton kommer åtminstone att börja ersätta den nuvarande vreden och grymheten mellan olika stamgrupperingar. Missta er inte, detta är inte slutet på vedermödorna. Somliga kommer att möta oönskade prövningar framöver, men så måste det vara, för de har själva skapat de situationer som framkallar det.

Men detta kommer dock inte att pågå länge. Vattumannens gynnsamma energier påskyndar förnyelseprocessen och detta borde ses som grundtonen för framtiden.

Människor överallt väntar på förändring, och förändring kommer de att få, vare sig den är välkommen eller inte.

Räds inte, för allt är till det bästa.