Extra uttalande om den senaste tidens händelser

av Mästaren - genom Benjamin Creme, 14:e november 2015

Hur smärtsamt det än har varit för folket i Frankrike, så har den senaste tidens tragiska händelse i Paris öppnat vägen för Maitreya att agera tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet. Trots det tragiska som detta är för så många, så har det frigjort hans händer. Kom ihåg detta och vara redo för hans framträdande.

Benjamin Creme svarar på frågor om de senaste händelserna i Paris

Fråga.Skulle du säga att den fruktansvärda händelsen i Paris har bromsat upp eller påskyndat Maitreyas öppna framträdande?
Svar. Hur svårt det än är för dem som är inblandade i denna tragedi så har det öppnat de dörrar för Maitreya som annars skulle ha förblivit stängda längre.

Fråga. Vilken faktor i Paris-attackerna har "öppnat dörrarna för Maitreya"?
Svar. Mänsklighetens åkallan beträffande de många problemen i världen, är en faktor; en annan faktor är att tillräckligt många människor runt om i världen svarat an på händelsen i Paris genom att välja kärlek, enhet och tolerans. Det fruktansvärda i denna tragedi har fört många människor samman på ett sätt som inte var självklart tidigare. Det har visat sig att mänskligheten är närmare idén om enhet än vi kanske tror och det har färgat deras reaktion. De har visat att de är redo för förändring av rätt slag.

Fråga. Hade händelserna i Paris kunnat förhindrats av Mästarna?
Svar. Många i de grupper som arbetar med mig, och förmodligen människor överallt, kanske tror att Maitreya inte borde ha låtit detta ske. Maitreya känner naturligtvis lagen. Han vet hur mycket, om något alls, han kan ingripa, beroende på vår fria vilja.

Vi vill också påminna läsarna om en artikel av Benjamin Cremes Mästare, som är lika relevant idag som när den först publicerades. Läsarna är kanske intresserade av att notera att i samband med attackerna den 11:e september 2001 i New York, så råddes den dåvarande amerikanska regeringen av den Andliga Hierarkin att undvika hämndlystna repressalier som svar på dessa händelser. Den senaste tidens händelser gör klart att dessa råd fortfarande gäller. Fred och rättvisa för alla måste vara målet; att dela världens resurser är det enda sättet att uppnå detta. Att döma av den innerliga önskan om fred som uttrycks av vanliga människor överallt, verkar det som om tillräckligt många svarar an, som Maitreya alltid har sagt att han vet att vi kommer att göra:
"Mitt hjärta säger mig ert svar och gläds."

Vänd vågen av hat

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

En period av kris har sänkt sig över världen, en som kommer att föra många nationer samman på ett nytt sätt. Ömsesidig rädsla för terrorism har åstadkommit vad som annars skulle ha tagit åratal av tålmodiga ansträngningar för att uppnå. Ännu mer slående är att orsakerna till terrorism - såren, förbittringen, den förvirrande förtvivlan hos miljoner i öst – börjar klarna för många amerikaner, och möjliggör en bredare syn på den senaste tidens händelser, och uppmanar till försiktighet i gensvaret. Framför allt gör sig en ny anda av samarbete påmind, en ny känsla av ansvar gryr i medvetandet hos många, både i öst och väst.

Således har denna fruktansvärda attack, som dödade och lemlästade så många i ett slag, tänt de förändringens eldar som i högsta grad behövs i den här världen, och tvingat dem till handling som hindrade detta. Ur detta brutala brott kan det därför komma en större förståelse för behoven av rättvisa och frihet och rättssäkerhet hos män och kvinnor överallt.

Genom de normer som tillämpas av människor, har denna tragedi tvingat stormakterna att samla sin militära makt och slå tillbaka i självförsvar. Mer storsint vore visheten i att öppna spannmålsmagasinen och bankerna på vid gavel, för att visa förståelse för problemen, och viljan till gottgörelse. Eftergifter är inte svaret, men krig är inte heller det. Endast genom rättvis och öppen rättegång inför världen kan människors skuld eller oskuld bli känd. Endast genom godkännandet av ett visst ansvar för de villkor som driver människor till dessa barbariska handlingar, kan dessa övervinnas. Människor som inte har något att förlora sätter föga värde på andras liv eller sitt eget.

Råden som vi, era Äldre Bröder, erbjuder till människor är således: sammankalla alla parter kring de problem som ligger bakom handlingarna. Avstå från desperat hämnd och öppna dörren för dialog. Gör en uppriktig ansträngning med att förstå klagomålen hos otaliga miljoner människor och hjälp därigenom till att förändra deras liv och sinnen. De rika kan inte längre påtvinga sin vilja uteslutande genom rikedom och vapen, fördelning av resurser är oundvikligen den enda vägen till rättvisa och fred.

Ta nu denna möjlighet att rätta till felen i det förflutna, och avlägsna terrorns och illdådens stigma för alltid. Maitreya vakar och väntar på tillfället att framträda. Hans stora hjärta frigör den kärlek som tröstar och skyddar alla som kan svara an; Hans upplyfta hand välsignar alla som kommer i närheten. Ta denna, hans kärlek, och vänd vågen av hat.

(Från: Share International november 2001)

[Denna artikel från Share International magazine, december 2015, är från en ledande medlem i hierarkin av Visdomens Mästare. Hans namn, välkänd i esoteriska kretsar har ännu inte avslöjats. Benjamin Creme, en huvudtalesman om framträdandet av Maitreya, är i ständig telepatisk kontakt med denna Mästare som dikterade sin artikel för honom.]