En rättvis lag

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Människor lever i en föränderlig värld och måste acceptera detta som norm. För somliga ter sig dessa förändringar hotfulla och ovälkomna medan de för andra, särskilt de unga, kommer att välkomnas med öppna armar. Var förvissad om att de är till det bästa, oavsett er inställning, för de speglar tidens behov och är oundvikliga och rättvisa.

Människor bör inse att de själva skapar förutsättningarna, för hur dessa förändringar påverkar deras liv. När denna insikt bär frukt, kommer en smidigare övergång till den nya tiden bli norm.

Vårt råd till människorna är: Fortsätt inte att beskylla osynliga krafter utan inse er egen del i skapandet av förändringarna i vår tid. Var förvissad om att dessa omvandlingar kommer att medföra hänförd glädje.