Vägen framåt

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Välkommen till festen. När vi nu står på tröskeln till den Nya Tidsåldern undrar människor vad som väntar dem. Som många känner till så är världen delad i två grupper, ungefär lika stora. Den ena uppvisar det som karaktäriserar Fiskarnas Tidsålder, som nu snabbt avtar.

Denna tidsålders främsta kännetecken, den kraftfulla individualiteten, som nu visar sig över hela världen, har idag blivit vår största fara som hotar framtiden för oss alla. Så tävlar nu nationerna utan barmhärtighet, den största och starkaste kräver lejonparten.

Vattumannens välgörande energier gör sig emellertid dagligen mer och mer kännbara, och flyttar människan bort från avgrunden.

Miljoner människor känner nu att mänskligheten är En, att det bara är genom att arbeta tillsammans för allas bästa som mänskligheten kan överleva.

Denna nya och klokare insikt vaknar i människor överallt, och visar vägen till framtida harmoni. Detta uppvaknande kan inte stoppas eller ledas i annan riktning, för bakom det står Syntesens, Jämviktens och Sammansmältningens stora Herrar. På så sätt kommer den nya ordningen att inledas och den store Herren Maitreya visar vägen.

Tiden är nu nästan här. Var uppmärksam, sov inte och missa inte Hans Anrop.