Splittringens Svärd

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Många människor tror, att trots Maitreya närvaro i världen, så blir allting mer hotande och instabilt än tidigare. De undrar vad Hierarkin gör för att lätta på de många problem och svårigheter som gör dem rädda och oförberedda inför dagens ökande spänningar.

Sanningen är att världen verkligen blir förberedd. I tider av stora spänningar och förändringar ser människor på problemen, med den begränsade syn som de oundvikligen har, på samhällets verkliga tillstånd.
Mänskligheten föreställer sig att alla dessa händelser har samma påverkan och betydelse för framtiden, medan sanningen, som bara Mästarna kan se, är helt och hållet annorlunda. Mästarna ser händelserna som om de utspelar sig på en plan yta, och enbart som potentiella möjligheter.
De vet att några kommer att påverka och skapa förändring i världen, medan andra endast kommer att avklinga, utan att ha åstadkommit någon förändring alls.

Mänskligheten, med sitt begränsade perspektiv, ser på alla dessa händelser som om de kommer att påverka deras framtid, men detta är verkligen inte fallet. Ur Mästarnas perspektiv har mänskligheten aldrig varit så redo för den nya värld, som framtiden kommer att medföra. Mänskligheten har aldrig varit så nära en tid av inspiration och beredvillighet, att arbeta för det gemensamma bästa.
När Kristus sa att han skulle återvända (vid en tidpunkt som vi minst anar), skulle han inte komma med milda ord om bedräglig fred, utan med ett svärd, Splittringens Svärd, som skulle komma att skilja far från son och broder från broder. Det är just den effekten av Splittringens Svärd, som vi bevittnar idag.

Maitreya kärleksenergi stimulerar alla: den som ger kärlek, och arbetar för rättvisa och fördelning, men också den som orsakar splittring, söndring och girighet i världen. Genom den tydliga motsättning som Splittringens Svärd skapat, kan människor på detta sätt nå ett sant val för framtiden - alla människors framtid, de fattiga och hungrigas likväl som för människor med pengar och de som ödelägger freden i världen. Var och en av oss måste välja på vilken sida av denna skiljelinje vi finner vår sanning.