Budskap från Maitreya

När människorna ser Mig för första gången och känner Mig för den Jag är, kommer de att märka av en förändring inombords. Många kommer för en tid att återvända till barndomens glädje och därigenom uppleva världen som en bättre hemvist. Många kommer att känna sig styrkta i sin önskan att tjäna och stå i främsta ledet för förändring. Det är dessa människor Jag kommer att vända mig till, för uppgiften att förnya människors livskraft och glädje.
Tro, om ni kan, att Jag är med er, redo att använda Min kraft för er skull.
Tro, om ni kan, Mina vänner, att Jag ivrigt inväntar dagen för Mitt öppna framträdande.

- Maitreya, Världsläraren, 7:e oktober 2014