Vägen till fulländning

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Inom varje man och kvinna, finns en Gud, ännu så länge potentiell, men evig. När de går igenom upplevelserna i det vi kallar livet, så gör de en resa, vilken slutligen visar sig ha varit ett steg mot enhet med denna Gud, och de inser då realiteten av denna gudomlighet, de inser att den är Själen, vårt högre Jag.

Hittills har vår kunskap om Själen kommit från religiösa texter. Dessa har givit människan intrycket att Själen är fjärran från henne själv, någonting som kan kännas igen och tillbes på avstånd. När människan emellertid utvecklas, så börjar hon förstå, att hon är Själen, en högre och renare aspekt av henne själv, men ändå hon själv. På så sätt utvecklas en människa och fördjupas i insikten om sitt sanna väsen och syfte.

Idag är tusentals människor medvetna om att de gör en sådan resa; för dem fördjupas meningen i livet och de söker efter större insikt och erfarenhet. Så söker de sig till slut till meditation och genom detta utövande gör de en stor upptäckt. Steg för steg blir de förvissade om att de är Själar och att Själen inte är någon avlägsen idé, utan deras innersta väsen. Gradvis förändras tempot i deras liv, och en djupare mening och ett djupare syfte förstärker allt de gör. På så vis går människor framåt på sin resa mot fulländning, och återspeglar alltmer Själens gudomlighet och visdom.

Alla gör en sådan resa på sitt eget sätt, några snabbt och ivrigt, andra mer långsamt och är mindre säkra på vägen. Men alla passerar slutligen genom de olika portar, som markerar deras framsteg på vägen. Idag görs denna resa av miljontals människor, som inte alls vet om att vägen existerar, men likväl svarar an på sin Själs kallelse och beträder vägen. De känner tidens behov och söker att möta dessa, och på så sätt spela sin roll.

Vare sig de vet det eller ej, så svarar de an på Maitreyas kallelse genom sina Själar, och ger sig in i striden för att fylla denna värld med sin glöd och sitt mod. De kommer att finna att deras ansträngningar inte har varit förgäves.