Ett riskabelt spel

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Närhelst människor tar ett beslutsamt steg mot riktiga relationer, så finns det alltid andra som tar ett lika beslutsamt steg mot konfrontation. Massorna arbetar, ja till och med dör, för att få större frihet och rättvisa; medan andra krafter hotar freden genom cyniska försök att befästa sin alltmer minskande makt. Under tiden ser den övriga mänskligheten på och bävar, de bevittnar med rädsla en återupprepning av det gamla hatet som man trodde var förkastat och övervunnet.

Sunt förnuft

Vi, era Äldre Bröder, ser också noggrant på detta farliga spel, men frukta inte. Vi vet att det sunda förnuftet kommer att tvinga fram ett accepterande av åtminstone en osäker fred, med vinst och förlust mer eller mindre i balans.

Från och med nu kommer detta scenario att upprepas över hela världen, där stormakterna försöker behålla, eller till och med utöka sin makt. De vet emellertid att de måste göra detta försiktigt för att inte äventyra det rådande läget.

Fred och välfärd

Hur länge kan nationerna spela detta meningslösa spel? Den enda förnuftiga vägen är att arbeta tillsammans för fred och välfärd för alla. Endast på detta sätt kommer de att förbereda sina folk för fredens glädje, rättvisans framgång och lyckan av riktig fördelning.