Den nya omgivningen

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

När Mästarna börjar sin historiska återkomst till den vardagliga världen kommer de att få mycket att göra för att kunna fungera på ett bra sätt i den nya omgivningen. Som många känner till, är telepati deras normala sätt att kommunicera, men när de nu ska arbeta tillsammans med människorna, kommer de åter att behöva lära sig den sedan länge bortlagda förmågan till mänskligt tal. Många av era Äldre Bröder arbetar redan intensivt med problem på det fysiska planet. På detta sätt kommer en större grad av tillit och lätthet i arbetet att skapas.

Många Mästare har dessutom haft liten, eller ingen, direkt kontakt med mänskligheten under århundraden och de kommer att finna situationen och arbetssättet helt nytt. Naturligtvis är de flesta Mästare mycket anpassningsbara och lär sig snabbt, men oundvikligen kommer en del att finna det ovant och verkligt ansträngande att arbeta på de yttre planen.

Under många år har vissa Mästare utbildat en stor grupp lärjungar i det svåra arbetet att förverkliga de politiska och ekonomiska planerna för den nya civilisationen. Dessa tränade män och kvinnor, demokratiskt framröstade, kommer att konkretisera och förverkliga planerna som kommer från Hierarkins äldre medlemmar. På så sätt kommer återuppbyggandet av världen att fortgå obehindrat, allteftersom människors behov erkänns och accepteras. Återuppbyggnadsarbetet är omfattande och erbjuder människor ett verksamhetsområde för tjänande som aldrig förr. Oräkneliga miljoner människor som lever i fattigdom och nöd måste bli de första att få del av bistånd från ett katastrofprogram, i en skala som ännu aldrig prövats.

Gradvis kommer våra gigantiska städer att ersättas av mindre, med ett överflöd av trädgårdar och parker. Dagens fula slumområden kommer att ersättas av varierande områden för stimulans och rekreation. En av de tydligaste skillnaderna kommer att vara frånvaron av luftföroreningar och smog. I städer och på landet kommer frisk luft att verkligen vara frisk. Resor kommer att ske snabbt och tyst och de längsta resorna blir korta och behagliga, och tröttheten kommer att försvinna.

Naturligtvis kommer allt detta att ta tid att förverkliga, men steg för steg kommer sökandet efter skönhet att bli grundtonen för vår existens. Fri, obegränsad energi, som ägs av alla och delas av alla, kommer att garantera denna transformation. På så sätt kommer Den Nya Tidsåldern att tillkännages, och mana alla människor till att ge sitt bästa för att tjäna Planen.