Den kommande glädjen i Vattumannens tid

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

När människor ser tillbaka på denna tid, kommer de i misstro att förundras över de grymheter och lidanden, som de tolererat så länge. Några kommer att anklaga och kräva bestraffning och gottgörelse. Men människor kommer att finna att Maitreya, tvärtom, kommer att råda oss annorlunda. Han kommer att visa, att rättvisa, liksom fördelning och frihet, är gudomliga principer. Vedergällning är inte hans väg, den leder bara människor tillbaka till det förflutna.

När människor inser detta, kommer de att överge sin längtan efter hämnd, och inspirerade av Maitreya och hans grupp av mästare, kommer de med iver att ta itu med den oerhörda uppgiften att förändra.

De förändringar som krävs, är naturligtvis omfattande och kommer att få sina prioriteringar. Miljontals människor som nu svälter och lever i misär, eller har flytt på grund av krig, kommer att vara de första att bli befriade från denna vånda. Principen om fördelning, på vars gudomliga rättvisa framtiden vilar för denna planet, kommer att sättas i första rummet. När människor väl bedömer vad som åstadkommits, kommer de sorgset att undra, varför principen om fördelning tog så lång tid att nå deras hjärtan.

På så sätt kommer människor att mogna när de begrundar sina tidigare misstag i ljuset av de nya landvinningarna. Detta kommer att påskynda deras beslutsamhet att utforma en ny värld ur det snabbt bleknande förgångna.

Mästarna kommer att inspirera oss till ett nytt sätt att leva, ett sätt som alla människor kan dela och som alla kan vara en del av. En växande känsla av broderskap och samarbete kommer att medföra en ny glädje i deras uppgift. Allt eftersom tiden går kommer denna nya attityd till arbete och till varandra, att förebåda den strålande glädje som Vattumannens tid medför.