Uppmaning till förnuft

av Mästaren, genom Benjamin Creme

Snart kommer den tid då människor kommer inse att det mest akuta problemet som denna generation står inför, är den ekologiska obalans som hotar stora delar av Jorden. Som ni vet, är människorna oense när det gäller omfattningen av detta problem, men om inte deras uppmärksamhet hålls stadigt på detta ekologiska dilemma, är framtiden för många satt på spel.

Snart kommer många grupper att inse omfattningen av denna fara och att det från år till år är ytterst lite som skiljer dem från katastrof. De krafter som har släppts lösa genom den globala uppvärmningen är nu långt bortom de styrmedel som finns tillgängliga för människan.

Lyssna därför, medan det fortfarande finns tid kvar. För vattnet stiger obevekligt och människor spelar tanklöst med sin framtid.

S.O.P – Save Our Planet (Rädda vår planet)